Sosialantropologi

Antropologi er læren om mennesket, slik det skaper og bruker symboler, kultur, i sosiale sammenhenger eller samfunn. Flere ekspedisjoner til fremmede kulturer utgikk fra universitetet på 1800-tallet. Gjenstander og annen dokumentasjon ble tatt med hjem som objekter for forskning, undervisning og formidling. De fleste av disse gjenstandene forvaltes i dag av Kulturhistorisk museum.

Bildet kan inneholde: design, font.
Publisert 8. apr. 2020 13:46

Hva er rase? Dette var tittelen på en serie TV-programmer som NRK sendte vinteren 1965. Alle deltakerne var akademikere. Fire av fem fra UiO.  De drev folkeopplysning med et antirasistisk budskap. Programmene gir et interessant bilde av 1960-tallets vitenskapelige ideer om rase og om et etnisk homogent Norge.

Bildet kan inneholde: vann, båt, arbeidsklær, himmel, sjøarkitektur.
Publisert 25. apr. 2013 14:47

Sosialantropologer er reisende akademikere. Å være ute i felt, å leve en periode i miljøer folk vet lite om, er fagets varemerke. Og feltet kan like gjerne være indianere i Sør-Amerika som en ungdomsklubb på Bøler. Målet er: å forstå miljøer fra innsiden gjennom selv å delta i dem.