Økonomi

Forskningen og undervisningen i økonomifaget har vært grunnleggende for utviklingen av den norske statsforvaltningen. Økonomisk institutt ble grunnlagt i 1932. To av de norske Nobelprisvinnerne, Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo, var ansatt ved instituttet.

Bildet kan inneholde: fotografi, snapshot, musikk, pianist, svart og hvit.
Publisert 12. mars 2013 14:58

Ragnar Frisch begynte som sølvsmed, men skapte et universitetsfag gull verdt for politikere som skulle bygge opp igjen et krigsskadd Norge. Sosialøkonomien ble en viktig del av norsk politikk etter andre verdenskrig.