Sosiologi

Institutt for sosiologi ble grunnlagt under det historisk-filosofiske fakultet 7. januar 1950. I 1963 ble instituttet innlemmet i det nye SV-fakultetet og i 1996 ble institutt for sosiologi og institutt for samfunnsgeografi slått sammen.