Sosiologiens første år: Unge studenter krever sitt fag

På en gammel skole rett bak slottet tok en gruppe unge studenter grep om sosiologi og opprettet et pseudoinstitutt for faget i 1947. De stjal møbler og utstyr fra andre kontorer med stilltiende aksept og kalte seg Sosiologisk kontor.

Av Linn Stalsberg

Tre år senere var Instituttet for Sosiologi (ISO) ved UiO et faktum. Studentgruppen fra 1950-tallet var en gruppe unge menn og kvinner som har satt sterke avtrykk på faget helt til i dag. Man kan vanskelig forestille seg hvordan faget hadde utviklet seg, uten den intense starten ved Sosiologisk kontor og ISO.

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, eiendom, hus, nabolag.
Halling skole. Fotograf: Knut B. Eng/Oslo Museum.

Opplysningstidens samfunnstenkere

Men hvor kom faget fra? Røttene går helt tilbake til 1700-tallets rivende utvikling innen vitenskap og opplysning. Charles Montesquieu, Adam Smith, Adam Ferguson og John Millar regnes i dag blant de første sosiologer. Professor Ludvig Holberg ved Universitet i København ga ut Naturens og Folkerettens Kundskab i 1716. Hundre år senere ble Eilert Sundt født, en fremragende norsk sosiolog lenge før ordet ble funnet opp.

Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Det fantes et slags miljø for sosiologisk samfunnsforskning i det frittstående Instituttet for sammenlignende kulturforskning som ble etablert i 1922. Forskerne var inspirert av fransk sosiologi fra kretsen rundt Durkheim, sammen med historisk materialisme og etnologi. Men den første regulære undervisningen i faget kom ikke før i 1934 ved Det juridiske fakultet. I 1939 ble det mulig å ta magistergrad i sosiologi.

Sosiologisk kontor

Det ble ikke fart i sosiologisk forskning og debatt før etter krigen. Sosiologi ble et universitetsfag i Europa. I Oslo var den unge filosofiprofessoren Arne Næss sentral i institusjonaliseringen av et samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø i Oslo.

I 1947 ble Sosiologisk kontor opprettet. En gjeng utålmodige unge mennesker ville ha egne lokaler, og fant et par rom på Halling skole rett bak slottet. Møbler og skrivemaskiner snek de til seg fra andre kontorer. Dette ble akseptert fordi de hadde stilltiende støtte fra universitetsledelsen. De unge sosiologene malte og pusset opp og sendte regningen til universitetet.

Professor Sverre Holm. Ukjent fotograf.

Frihet under Sverre Holm

I 1948 ble Sverre Holm tilkjent et dosentur i etnososiologi og fikk et av de tre kontorene. Året etter fikk han et professorat. Institutt for sosiologi ble opprettet under HF-fakultetet i 1950, og flyttet noen få meter til Løkkeveien. Holm var eneste fast vitenskapelig ansatte i flere år. De færreste av dagens studenter har lest Holm. Professoren led av skrivevegring og leverte få egne publikasjoner.

I sosiologi ble man ikke undervist, man skulle studere, slik studenten Ingrid Eide husker det, og faget ble populært. Det var ikke pensum – det laget studentene selv. Sverre Holm mente at det beste var å gi studentene frihet og oppmuntring.

Samfunnskritikk lå framme i dagen på instituttet, på tross av at mange studenter kom fra bemidlede hjem. For hvem ble sosiologer på 50-tallet? Johan Galtung sier det rett frem:” Flere var fra norsk høyere middelklasse og overklasse, vi hadde navn som Aubert, Christie, Galtung, vi var ikke ute etter å få anerkjennelse - den hadde vi allerede”.

Populært og trangt

Stadig flere studenter kom til, og det ble trangt om plassen. Når universitetsledelsen kom på inspeksjon, sørget studentene for å liste seg fra rom til rom slik at det ble smekkfullt overalt, for virkelig å understreke trangboddheten. I 1957 var grunnfaget i sosiologi endelig etablert. I 1963 ble instituttet flyttet til Samfunnsvitenskapelig fakultet, og i 1967 til Blindern og Eilert Sundts hus.

Symbiose med ISF

Et steinkast unna Institutt for sosiologi lå det nyetablerte Institutt for samfunnsforskning (ISF), i Arbiens gate bak slottet. ISF skaffet raskt et internasjonalt nettverk og bygget delvis opp faget statsvitenskap. Også her var Arne Næss en aktør. Det ble sagt at de som forsket ved IFS anså seg selv som en fortropp i en pågående revolusjon innenfor samfunnsfagene.

I stor grad fungerte ISF og ISO som en symbiose. ISF forsket, mens ISO hadde hovedvekt på studier. Begge instituttene hentet faglige forbilder og grunnlag for samfunnskritikk fra USA, og utenlandske gjesteforskere var gjerne aktive begge steder.

Johan Galtung holder appell under Det norske studentersamfunds Ungarndemonstrasjon høsten 1956. Ukjent fotograf/MUV.

Hvorfor studere sosiologi?

Hvem valgte å studere dette nye faget, og hvorfor? For Johan Galtung fremsto sosiologi som løsningen på hans brede interessefelt, som lå mellom psykologi og internasjonale studier. Fordi han var interessert i ”det der med samfunn” bestemte han seg for å prøve sosiologi. For Ingrid Eide handlet det om å redde verden, berge freden, mens Sigurd Skirbekk ønsket å lete etter skogen, ikke bare se trærne. For Else Øyen var det et paradis å finne en gjeng jevnaldrende sosiologistudenter her, etter å ha vært eneste student i faget ved Universitet i København. Selv mente hun at de politiske diskusjonene på pauserommet var like spennende som selve faget. Noen havnet her fordi de ikke passet andre steder. Mange av dem som var fagets pionerer helt i starten, fortsatte å være frontfigurer resten av livet. Johan Galtung, Sverre Holm, Johan Galtung, Vilhelm Aubert, Dag Østerberg, Sverre Lysgaard, for eksempel.

Gullalderen på 60-tallet

1960-tallet kalles gullalderen i norsk sosiologi. Studenttallet eksploderte på SV-fakultetet, og på sosiologi ble det syvdoblet. Mange av landets viktigste sosiologiske avhandlinger ble publisert i dette tiåret, blant annet av Stein Rokkan, Thomas Mathiesen, Ottar Brox, Nils Christie, Henry Valen, Berit Ås, Harriet Holter og Ørjar Øyen.

Men ingen av disse kunne levert som de gjorde uten forarbeidet og hendelsene i tiåret før, da diskusjonene var like intense som lagene av røyk på pauserommet i Hallings gate på Oslo vest.

Kilder:

Sosiologisk årbok 2010

Hernes, Gudmund 1982: Tilbake til samfunnet " i Tidsskrift for samfunnsforskning, bind 23, 3-30.

Av Linn Stalsberg
Publisert 8. apr. 2013 14:55 - Sist endret 22. mars 2021 14:32