Mennesker - Side 3

Veien til masseuniversitetet var verken rett eller tydelig skiltet. Jan Eivind Myhre har skrevet studentenes historie.

De visste at tyske soldater var på vei, men forsatte eksamen.I løpet av halvannet år som student i tysk fangenskap fikk senere professor, dr. med. Elling Kvamme, god tid til å fundere over tre spørsmål.

Lise Reinskou Reichelt studerte filologi i 1950-årene. Her deler hun sine minner om studietiden i Domus Academica - Urbygningen - ved Karl Johans gate.

Lenge før Lånekassa fans det filantropar. Grunnleggjaren Peter Lorentzen Hærem ville gje studentane ein trygg, dana og kristeleg heim. Arne Garborg var mellom dei fyrste som fekk husrom.

Ibsen, Bjørnson, Wergeland og klassekamp. Oslos studentteater feiret forrige helg 175 år med viktig norsk teaterhistorie – og mye moro.

Studenterhjemmet er Noregs eldste studentheim frå 1875. Sollandet, som heimen vert kalla, har eit livleg miljø prega av humør og gamle tradisjonar. Her kan ein framleis verte riddar av Den Gyldne Sol eller kreert til Dr. Molborum.

I 1909-10 gikk Det Norske Studentersamfunds revy for fulle hus i hovedstaden og langs kysten av Sør-Norge. Stykket tar utgangspunkt i den nyutdannede juristen Sven Rasks opplevelser i Studenterlunden - etter en fuktig aften…

På jakt etter kilder om Det Norske Studentersamfund oppdaget jeg en grå talerstol i trappeavsatsen utenfor Storsalen på Chateau Neuf. Under gråmalingen kunne man skimte flere lag av maling. Blått, rødt, og til og med noe grønt.

Litteraturhistoriens fremste representant for bondestudenten, Daniel Braut, var en antihelt med holdninger i skarp kontrast til Garborgs egne. Romanen Bondestudentar gir en fantastisk beskrivelse av klasseforskjeller ved universitetet i 1880-årene.

Da student Mia Berner flyktet til Sverige i 1943 var hennes kjæreste forsvunnet. Først 60 år senere fikk hun vite hvordan det hadde skjedd.