Folkloristikk, etnologi

Folkloristikk er studiet av nordisk ikkje-materiell folkekultur, mens etnologi, tidligere kalt folkelivsgransking, konsentrerer seg om folkekulturens materielle, mentale og sosiale sider.

Ved dagens Universitetet i Oslo er de to fagene samlet under betegnelsen Kulturstudier.

Les mer:  Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Publisert 7. des. 2012 13:49

Et ambisiøst prosjekt ble igangsatt ved Institutt for folkelivsgransking på 1960-tallet: Et nasjonalt register med informasjon om gjenstander som var typiske i det norske samfunnet gjennom tidene.