Kunsthistorie

Det norske universitetet var først ute i Norden med et professorat i kunsthistorie, etablert i 1875. I dag er kunsthistorie et populært fag ved Det humanistiske fakultet. Kunsthistorikerne fra Universitetet i Oslo arbeider blant annet innenfor museer, kunstverdenen, media, kulturminnevern og annen offentlig forvaltning.

Les mer om kunsthistoriestudiet: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

Publisert 8. juni 2015 09:32

I 1875 ble Lorentz Dietrichson Norges første professor i kunsthistorie. Han la stor vekt på formidling, og skaffet fotografier, grafikk og malerier til undervisningen. Undervisningssamlingen viser kunsthistoriefagets muligheter og begrensinger i en tid der kunstens tilgjengelighet var dårligere enn i vårt digitale samfunn.

Publisert 25. okt. 2012 18:38

Et nytt og moderne universitetsfag ble opprettet da Lorentz Dietrichson i 1875 ble utnevnt til ekstraordinær professor i kunsthistorie. Faget skulle heve folkets kunstsans, virke for håndverkets vekst og støtte kulturinstitusjonene.