Bildevisning: Ta mål av fortida!

Et ambisiøst prosjekt ble igangsatt ved Institutt for folkelivsgransking på 1960-tallet: Et nasjonalt register med informasjon om gjenstander som var typiske i det norske samfunnet gjennom tidene.

Professorene Knut Kolsrud og Hilmar Stigum sto bak prosjektet. Gjenstandene skulle registreres med mål og bruksområder, de ble videre fotodokumentert og avtegnet.

Raumnes Historielag kontaktet instituttet i 1963, og dette ble starten på et 7 år langt registreringsarbeid på Romerike. Romerike var ett av flere områder der instituttet drev gjenstandsregistrering.

En håndfull etnologer, tegnere og fotografer la ned et enormt arbeid med å registrere gjenstander på gårder rundt om på Romerike. Denne bildeserien gir oss et innblikk i feltarbeidet disse somrene på 1960-tallet.

Se bildevisning:

Ta mål av fortida!
Publisert 7. des. 2012 13:49 - Sist endret 30. okt. 2019 13:07