Litteraturvitenskapelige fag

I 1847 fikk dikteren J. S. Welhaven ett års tjenestefri for å arbeide med en dansk-norsk litteraturstudie ved universitetet. På tross av jevnlige forelesninger ble et eget professorat i nordisk litteraturvitenskap først opprettet i 1869. Det ble gitt til tidligere stipendiat Cathrinus Bang.

Les mer om forskning og undervisning i dag:

Etter hvert vil det legges ut relevante artikler på denne siden.

Publisere hos oss? MUVs nettredaksjon tar imot artikler og annet stoff. Eller kanskje du har synspunkter eller en god idé?

e-postadresse: redaksjon@muv.uio.no