Samarbeidsprosjekt med Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Norsk Folkeminnesamling er en viktig del av vår historiske arv. Våren 2021 arbeidet 25 studenter med kilder knyttet til Peter Chr. Asbjørnsen som naturviter. Resultatet vil du få her på MUVs nettsted.

Bildet kan inneholde: fotografi, hvit, organ, erme, skrift.

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) er for de fleste mest kjent som folkeminne- og eventyrsamler. Han var samtidig en betydelig størrelse innenfor naturvitenskap og en sentral formidler av natur og naturmangfold, både i vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner. Hans formidling kunne også være rettet mot barn, med plansjeverket Naturhistorie for Børn (1842) som ett eksempel. 

Naturviter i mangfold

Asbjørnsen fikk aldri noen stilling på universitetet. Han spilte allikevel en viktig rolle i utviklingen av naturforskningen i Norge, et arbeid hvor universitetets vitenskapelige ansatte ellers dominerte. I 1853 dokumenterte han liv lenger ned i havdypet enn man til da hadde antatt at det kunne eksistere. Ved hjelp av en egenkonstruert bunnskrape hentet han opp en sjøstjerne fra 400 meters dyp i Hardangerfjorden. Han kalte arten Brisinga etter den norrøne gudinnen Frøyas halssmykke som var blitt kastet i havet. 

Asbjørnsen illustrerer mangfoldigheten til mange av 1800-tallets vitenskapsmenn og kulturpersonligheter. Det var ikke de samme skillene mellom fagdisiplinene som i dag. 

Norsk Folkeminnesamling og studentkurs

Norsk Folkeminnesamling fungerer som nasjonalarkiv for kulturhistorisk materiale. Samlingen er lokalisert på Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. Den er et skattkammer av kilder. Her ligger også materiale knyttet opp mot Asbjørnsen som naturviter. Det dannet grunnlaget for bacheloremnet KULH2009, med Line Esborg og Sine Halkjelsvik Bjordal som kursansvarlige. Våren 2021 arbeidet studentene med kildene og utforsket Asbjørnsens naturvitenskapelige virksomhet. Eller kan vi også kalle den kulturvitenskapelig? 

Se resultatet av arbeidene

Resultatet av studentenes prosjekter vil bli presentert her på MUVs nettside om kort tid.

Vi gleder oss!

Besøk nettsidene til Norsk Folkeminnesamling

Kilder:

Norsk Folkeminnesamling

Norsk biografisk leksikon

Illustrasjoner:

Over f.v.:

Brisinga, hentet fra Larsen, Alfred: Peter Christen Asbjørnsen. En literær-biografisk skitse. 1872. 

Forsiden av Asbjørnsen, P. C: Naturhistorie for Børn. 1842.

Portrett av Asbjørnsen. Tilhører Norsk Folkeminnesamling.

Under:

Del av plansje i Asbjørnsen, P. C: Naturhistore for Børn. 1842.

 

Bildet kan inneholde: virveldyr, slutt, pattedyr, organisme, fisk.

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 29. jan. 2021 14:33 - Sist endret 11. aug. 2021 17:04