Marcus Jacob Monrads medalje

"Den monradske medalje" ble innstiftet i 1886 til ære for filosofen Monrad. Han levde et liv nært knyttet til universitetet. Monrads 70-årsdag og 35-årige virke som professor ga en utmerket anledning til å innstifte en prismedalje.

Av Kjetil Kvist

Universitetet hadde fra før to prismedaljer, H.M. Kronprinsens medalje og Skjelderups medalje. ”Den monradske medalje” er gravert av myntgravør Ivar Throndsen (1853-1932). Han var en av de mest produktive norske mynt- og medaljegravørene, og var kjent for å lage medaljer av god kvalitet. Portrettet av Monrad var det skulptør Brynjulf Bergslien (1830-1898) som laget. Bergslien er mest kjent for rytterstatuen av kong Carl XIV Johan som står foran Slottet i Oslo. Han laget også portrettmedaljen over Christopher Hansteen som Universitetet utga i 1856.

Sannheten frigjør

Marcus Jacob Monrad (1816-1897) pryder forsiden av den 35 mm store medaljen. Rundt portrettet står navnet og en latinsk innskrift: ”E MUNIFICENTIA AMICORUM INST. MDCCCLXXXVI”. Det betyr at medaljen er ”opprettet ved donasjon av hans venner i 1886”. På baksiden viser medaljen en trearmet lysestake på et alter og nedenfor alteret en avbrudt lenke. Dette er et symbolsk bilde som forklares i den greske innskriften. Den er hentet fra Det nye testamentet Johs 8.32 og betyr ”I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder”. Et passende motto på en medalje som skulle deles ut for svar på de store spørsmålene i livet.

Foto: Kjetil Kvist

Medalje for filosofiske avhandlinger

Den Monradske medalje var satt opp "som Præmie for en philosophisk Afhandling". Medaljen skulle deles ut i gull og være "af 120 Kroners Værdi" (ca. 40 gram rent gull). Medaljen skulle være 35 mm i diameter. Det var meningen at den skulle deles ut hvert tredje år, men det skulle vise seg at det likevel ikke skjedde så ofte. Utgiftene skulle dekkes av rentene på fondet for medaljen. "Berettiget til at concurrere er enhver ved Christiania Universitet indskreven academisk Borger, uanseet om han er i Embetsstilling eller ikke" heter det i statuttene.

Høythengende medalje

Svært få akademikere har blitt tildelt denne medaljen. Ved en del anledninger kom det ikke inn svar på oppgaven som ble gitt, og medaljen ble derfor ikke delt ut. Andre ganger var besvarelsene svakere enn hva man forventet for en slik prismedalje. "Den monradske medalje" ble delt ut for siste gang i 1943. Medaljen finnes i gull, sølv, bronse og tinn. Bare gullmedaljen er delt ut som premie. De andre metallene ble laget for samlere og museer.

Medaljen har blitt tildelt:
1890 Cand.real. Hans Christian Hansen
 
1893 Cand.theol. Kristian Birch Reichenwald Aars
 
1913 Prakiserende øyenlege Carl Albert Marius Kolstad, Overlærer Søren Andreas Mathiassen Nordeide
 
1916  Stud. real. Harald Krabbe Schjeldrup
 
1943 Cand. med. Ludvig Christen Daae Løvested

 

Av Kjetil Kvist
Publisert 25. okt. 2012 18:56 - Sist endret 17. mars 2021 09:37