Bildevisning: Karikerte kvinner i akademia

Før kvinner for alvor inntok universitetet var lærde damer et populært tema i norske vittighetsblader.

Professor Monrad får en ørefik av Laura Rømcke, en av de første kvinnene med artium. Morsomheten viser til guvernanteklassen på Nissens Pigeskole for voksne, som tidligere var den høyeste utdannelsen kvinner kunne ta. Fra Vikingen 1884.

Om de studerte, ble ansatt i vitenskapelige stillinger, utfordret embetsmannstanden eller gikk på ski i bukser fikk de sitt pass påskrevet. Kvinnen skulle ikke bare kjenne sin plass, hun skulle også latteliggjøres for sine forsøk på å innta universitetslivet. Var de lærde damer en trussel?

Heldigvis lot de kvinnelige pionerene seg ikke skremme, verken av vitsetegninger, samfunnsnormer eller personlig motstand. I dag er kvinnelige studenter i flertall ved Universitetet i Oslo.

 

Se bildevisning:

Karikerte kvinner i akademia
Publisert 6. des. 2012 20:38 - Sist endret 15. mars 2021 17:33