Michael Skjelderups gullmedalje

Den Skjelderupske medaille ble innstiftet av professor Michael Skjelderup selv i anledning hans 80-års fødselsdag. Sammen med Schiøtz’ gullmedalje for hygienisk forskning utgjør den et unikt par blant Universitetets prismedaljer.

Av Kjetil Kvist

Det var ikke selvsagt at Michael Skjelderup (1769 – 1852) skulle bli professor ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1813. Han hadde blitt nektet skolegang i sin barndom på grunn av at han stammet, men fikk tatt en legeutdannelse ved Det Kgl. Chirurgiske Akademie. Der var det ikke noe krav om å ha studenteksamen for å få en utdannelse. Skjelderup var kjent for sine store pedagogiske evner og han hadde håpet at gullmedaljen skulle inspirere flere studenter til å bli gode leger.

I 1828 hadde Skjelderup solgt en stor samling anatomiske preparater til Universitetet og det var de 1000 speciedalerne han fikk for salget som dannet det økonomiske grunnlaget for gullmedaljen.

Portrett av professoren

Den 80-årige professoren er portrettert på forsiden av medaljen. Rundt portrettet står navn og tittel, dessuten at medaljen er innstiftet på 80-årsdagen i 1849. Den greske guden for legekunsten, Asklepios, står på baksiden. Han holder fram en krans som skal gis som pris til den som har tatt på seg oppgaven, dette forklares ved den latinske innskriften, ”CONANTI”, som betyr å prøve.

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, Kulturhistorisk museum

Asklepios og Hygiea

Kjennetegnet til Asklepios er staven som slangen snor seg opp etter. De gamle grekerne betraktet slangen som et hellig dyr med mange legende egenskaper. Asklepios’ datter, Hygiea, er avbildet på en annen av Universitetets prismedaljer: Professor Carl Schiøtz’ gullmedalje for hygienisk forskning. Hygiea var den greske gudinnen for helse. Skjelderups og Schiøtz’ medaljer utgjør et unikt par blant prismedaljene. Beklageligvis er det mange år siden disse to ble delt ut og de må betraktes som opphørt.

Skjelderups medalje ble laget i Tyskland hos et av tidens mest anerkjente medaljeverk: Berliner Medaillen-Münze. Den ble gravert av Emil Schilling, en medaljegravør som var aktiv 1844 til 1865, men som vi ellers vet lite om.

Større enn Kronprinsens gullmedalje, men lavere i rang

Skjelderups medalje sto nok lavere i rang enn Kronprinsens gullmedalje, som ble innstiftet omtrent samtidig. Den var imidlertid både tykkere og tyngre enn Kronprinsens medalje, med sine 35 mm var den også bredere. Den ble også langt sjeldnere utdelt, i dag er det mange år siden sist. Dette skyldes dels at det ofte ikke kom inn svar på prisoppgavene, og når de kom inn, at de ikke helt nådde opp til den standarden man forventet seg.

 

Schjelderups medalje har blitt tildelt:

1852

Stud. med. Adam Arndtsen

1861

Stud. med. Christian August Engelschiøn

1865

Cand. med. Cæsar Hakon Boeck

1866

Cand. med. Hjalmar Heiberg

1868

Stud. med. Andreas Svane Dick Synnestvedt

1869

Cand. med. Gerhard Armauer Hansen

1873

Stud. med. Edvard Bøckmann

1875

Stud. med. Gotfred Eugen Bentzen

1881

Cand. med. og assistant ved det pathologisk-anatomiske
Laboratorium Søren Bloch Laache

1885

Stud. med. Hans Christian Geelmuyden

1910

Stud. med. Georg Herman Monrad-Krohn

1911

Cand. mag. Martha Marie Kjølseth

1912

Cand. med. Claudius Lucien Dedichen

1914

Cand. med. Lars Grøntvedt Sommerfelt

1921

Cand. med. Stig Hvide Bang

1922

Aktuarkandidat Henrik Palmstrøm

1924

Stud. med Konrad Adolf Wagner

1928

Dr. med. Gabriel Langfeldt

1932

Reservelege Gunhild Augusta Rasmussen

1933

Cand. med. Christian Bruusgaard
Cand. med. Agnar Mathias Brunvald

1934

Cand. med. Hjalmar Torp

1935

Cand. med. Haakon Valde Natvig

1939

Læge Gunnar Røvig

1943

Cand. med. Johs. Hagtvedt

1947

Cand. med. Arne Galtung Frøvig

1948

Cand. med. Per Anchersen

1950

Assistentlege Oddmund Koller

1952

Dosent dr. Thore Lie Thomassen

1953

Cand. med. Stian Werner Erichsen

1956

Cand. med. Bjarne Arentz Waaler

1959

Thomas Christian Wyller

1961 Professor dr. med. Odd Lingjærde

1964

Cand. med. Carl Birger August van der Hagen

1967

Professor dr. med. Trond Anton Reinskon

1968

Cand. med. Arne Dagfinn Fossum
Spesiallege cand. med Finn Einar Hadeler Askevold

1971

Ass. Overlege Snorre Aune, reservelege Gunnar Leif Schistad og ass. Overlege Andreas Skulberg

1972 Dr. med. Narve Moe, dr. med. Kåre Molne og assistentlege Arne Christensen

1973

Cand. med. Harald Grut og sosialkurator Ester Sanengen

 

Av Kjetil Kvist
Publisert 25. okt. 2012 18:55 - Sist endret 15. mars 2021 13:33