Kriminologi

Kriminologi er organisert under Det juridiske fakultet. Kriminologi ble et universitetsfag i 1951. Et eget institutt for kriminologi og strafferett ble etablert i 1954.