Rettsvitenskap

Det har vært undervist i rettsvitenskap ved universitetet siden undervisningen startet opp for nesten 200 år siden. Det juridiske fakultet er ett av de fire eldste fakultetene.

En rekke fagdisipliner sorterer i dag under Det juridiske fakultet.

Les mer: Det juridiske fakultet

Bildet kan inneholde: mikrofon, frakk, smil, dress, blazer.
Publisert 25. okt. 2012 18:42

Lucy Smith forteller blant annet om sin egen studietid ved Juridisk fakultet i forbindelse med universitetets 200 års-jubileum. Hun ble fakultetets første kvinnelige professor og universitetets hittil eneste kvinnelige rektor.