Schiøtz medalje for hygienisk forskning

Professor Carl Schiøtz foreslo selv å opprette en pris for hygienisk forskning. Medaljen ble opprettet i 1935 under navnet ”Universitetets gullmedalje for hygienisk forskning”.

Av Kjetil Kvist

Senere ble den oppkalt etter innstifteren selv, og fikk navnet ”Professor Carl Schiøtz’ gullmedalje for hygienisk forskning”.

Carl Schiøtz (1877-1938) ble professor i hygiene og bakteriologi i 1931. Han hadde tatt dr.med-graden på ”En undersøkelse av 10 000 norske skolebarn, særlig med hensyn til vekstforhold” i 1918. Han var alltid opptatt av barns oppvekstvilkår, og som sjef for barneforsorgen i Oslo, innførte han Oslofrokosten (skolefrokosten) i 1930-årene.

Utdeling skulle skje hvert femte år

Det var meningen at det skulle deles ut to medaljer hvert femte år, dersom det var disponible midler. Medaljen kunne gis til professorer eller fast ansatte universitetsdosenter. Dersom det var aktuelt å dele ut to medaljer, så var den ene forbeholdt Norge, og den andre Danmark, Sverige, Finland eller Island. Medaljen var ikke en belønning for et livsverk, men for en enkeltstående, verdifull avhandling publisert i femårsperioden mellom utdelingene.

Foto: Kjetil Kvist

Kapital fra AS Freia og Norsk Hydro

Første gang den ble delt ut var i 1936. Fem år etter, i 1941, besluttet man å ikke dele ut medaljen fordi man mente det var: ”Uønsket å dele den ut under de daværende forhold”. Den blir delt ut en gang i 1946, før den i 1954 ble den omdøpt til ”Professor Carl Schiøtz gullmedalje for hygienisk forskning”. Samtidig ble kapitalen i fondet utvidet med 25 000 kroner, noe som ville sikre framtiden til medaljen. Gavene kom fra store norske firma, slik som AS Freia og Norsk Hydro.

Modell laget av Oscar Sørensen

Det er usikkert hva slags gullmedalje Kollegiet ved Universitetet delte ut i 1936 og 1946, det var først i 1954 det ble gravert en medalje med Schiøtz portrett. Kunstneren Oscar Sørensen sto for modellen, med portrettet av Schiøtz på forsiden og den greske gudinnen Hygiea på baksiden. Stemplene ble gravert av Halfdan Rui (1905-1978), en av myntgravør Ivar Throndsens arvtagere og storprodusent av medaljer fra 1920-årene og fremover. Den ble preget i gull hos gullsmedfirmaet J. Tostrup, som Sørensen var tilknyttet og som Rui ofte
laget stempler for.

Skjelderups tvillingmedalje

Medaljen er utformet som en tvilling til Skjelderups medalje og er 35 mm i diameter. Schiøtz medalje har den greske gudinnen Hygiea på baksiden. Hun var datter av Asklepios, som er avbildet på Skjelderups medalje. Hygiea var gudinnen for fysisk helse, mens hennes far var guden for legekunsten.

Schiøtz medalje har sjeldent blitt delt ut, siste gang var i 1969. Medaljen må betraktes som opphørt. Det finnes enkelte eksemplarer av medaljen preget i tambak, også beskrevet som forgylt bronse. Disse er laget for museer og samlere.

Schiøtz medalje for hygienisk forskning har blitt tildelt:

1936

Marinelege Harald Engelsen
Dr. med. Skuli V. Gudjansson

1946

Dr. med. Haakon Natvig

1954

Cand. med. Sigrid Daae Blegen

1956

Cand. med. Anthon Aanonsen

1969

Cand. med. Adolf Walter Lindberg

 

Av Kjetil Kvist
Publisert 25. okt. 2012 18:56 - Sist endret 17. mars 2021 09:56