Et hus for vikingskipene

I 1913 ble arkitektkonkurransen for et museum på Bygdøy første gang utlyst. Nå som Statsbygg har kåret vinnere av arkitektkonkurranse for et nytt vikingtidshus passer det fint å presentere de hundre år gamle planene.

Av Hilde Sofie Frydenberg

Tuneskipet ble utgravd i 1867, Gokstadskipet i 1880 og Osebergskipet i 1902, og en debatt om hvor skipene skulle stilles ut startet nesten umiddelbart. Skipene ble først plassert i et skur i Universitetshagen, men forholdene var dårlige og det ble etter hvert oppdaget sopp på treverket.


Arkitekt Karl August Henriksens tegning av hus for Gokstad og Tune. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

Henrik Bull arver tegninger

Arkitekt Henrik Bull overtok ansvaret for byggingen av Historisk museum etter at arkitekt Karl August Henriksen døde i 1892. Bull overtok også flere tegninger etter Henriksen og i 1902 sendte han inn et forslag til «hus for skibene fra vikingetiden». Med utgangspunkt i Henriksens tegninger foreslo Bull at vikingskipshuset skulle plasseres i Slottsparken, i umiddelbar nærhet til Historisk museum.

Vikingehall i Nisseberget

I 1905 lanserte arkitekt Fritz Holland et forslag om å bygge en «Vikingehall» for skipene inne i Nisseberget i Slottsparken. Holland sendte forslaget inn til Det akademiske kollegium ved Universitetet og i skissen som fulgte med forslaget kan vi se at grunnplanen til Hollands Vikingehall har store likhetstrekk med det som senere ble grunnrisset til Vikingskipshuset på Bygdøy. Dette forslaget ble skrinlagt da Gabriel Gustafson, bestyrer ved Oldsaksamlingen, ønsket et større arkeologisk museum - et nasjonalmuseum - nær Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Tullinløkka

Arkitekt Holger Sinding-Larsen, som fra 1907 var bygningsinspektør for universitetet i Kristiania, lanserte i 1908-1909 et forslag om å bygge nytt hus til vikingskipene som en forlengelse av Historisk Museum på Tullinløkka. Dermed fortsatte kampen om hvor den nye bygningen som skulle huse vikingskipene skulle stå. Debatten raste i fagmiljøene, i media og på Stortinget.


Arkitekt Holger Sinding-Larsens forslag til hus for vikingskipene på Tullinløkka fra 1909 i profil. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO.

Historisk nasjonalmuseum på Bygdøy

Da arkitektkonkurransen endelig ble utlyst i 1913 var planen å bygge et «(..)historisk nationalmuseum, heri indbefattet hus for vikingskibene på Bygdøy», og skulle i tråd med Gustafsons ønsker i tillegg romme «Den forhistoriske samling», «Den historiske samling» og «Den komparative samling», samt kontorer, laboratorium, magasiner og en vaktmesterbolig. I konkurranseutlysningen står det at bygningen skal bygges slik at den lett kunne utvides med senere tilbygg, og at streng symmetri dermed burde unngås. Innen fristen 20. april 1914 kl. 14:00 var 23 forslag mottatt, deriblant Arnestein Arnebergs forslag «Osebergdronningen». Juryen besluttet for øvrig å ikke gå videre med noen av forslagene, men delte ut pengepremier til de tre beste forslagene.

Osebergskipet flyttes ut av skuret i Fredriksgate. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Avgjørelse

I 1915 døde Gabriel Gustafson og Anton Wilhelm Brøgger overtok som bestyrer av Oldsaksamlingen. Det kommer ikke frem av arkivmaterialet hvordan prosessen utviklet seg, men i 1915 sitter byggekomiteen igjen med tre planer fra tre forskjellige arkitekter: H. Sinding-Larsen (Tullinløkka), Henrik Bull (Tullinløkka) og Arnstein Arneberg (Bygdøy). I Brøggers uttalelse til Det Akademiske Kollegium anbefaler han på vegne av Universitetets Oldsaksamling å gå for Arnstein Arnebergs forslag. Byggekomiteen var enstemmig om at vikingskipshuset måtte bygges på Bygdøy og i 1917 startet byggingen.

Langtrukken byggeprosess

I førte omgang ble kun avdelingen som rommet Osebergskipet åpnet i 1926. Deretter kom fløyene med Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse åpnet i 1932. Krigen utsatte byggingen noen år, og først i 1954, tre år etter Brøggers død, kunne vestibylen og fløyen med gjenstandene fra Osebergskipet åpnes og Vikingskipshuset, slik vi kjenner det i dag, stod ferdig.

Se bildevisning:

Hus for vikingskipene

Kilder:

Artikkelen ble først publisert på Arkivbloggen, Kulturhistorisk museum

Bergstøl, J., Perminov, A.A. og Eek A.C. 2004: Kulturhistorier i sentrum. Historisk museum 100 år.

Oslo byleksikon

Wikipedia

Av Hilde Sofie Frydenberg
Publisert 13. apr. 2016 15:28 - Sist endret 23. mars 2021 16:03