På dypt vann: Forskningsfartøyene

Universitetet i Oslo har fra slutten av 1800-tallet hatt en rekke fartøy. Her følger en kronologisk oversikt med kort omtale av de fleste båtene som har vært i Universitetets eie eller bruk.

Av Siv Falang Gravem

”Hvitfisken”

Hvitfisken var Biologisk stasjon i Drøbaks første båt, og vi vet ikke mye om den.

”Spinax”

Ved inngangen til 1900-tallet hadde Biologisk stasjon i Drøbak seilbåten ”Spinax” og flere robåter. Spinax var et viktig fartøy for stasjonen i mange år. Da den til slutt ble kondemnert i 1946 skal den ha vært så medtatt at det var mulig å dyrke korn i stavnen.

Bildet kan inneholde: vanntransport, båt, kjøretøy, vannscooter, seilbåt.
"Spinax" , 21. juni 1916. Tur til Sandspollen, Drøbak. Ukjent fotograf.

M/K ”Morild”

”Morild” var en tyskbygget fiskekutter på om lag 65 fot som hadde blitt beslaglagt av Handelsdepartementet etter at den ble brukt til smugling av brennevin under forbudstiden. Båten ble ominnredet for forskningsformål med penger fra Hvalfangerforeningen og deretter stilt til disposisjon for Universitetets biologiske laboratorium fra 1925. Båten ble blant annet brukt ved Johan T. Ruuds forskningsarbeid om copepodenes biologi utenfor Mørekysten 1925-27. ”Morild” hadde opprinnelig blitt bygd som brønnbåt, og var ikke hensiktsmessig for forskning. I tillegg var den dyr i drift med sitt mannskap på tre (skipper, maskinist og stuert).
I 1939 ble derfor eiendomsretten til båten overført fra departementet til Universitetet slik at det kunne selge båten og kjøpe en ny.

”Kristine Bonnevie”

Den gamle fiskeskøyta ”Kristine Bonnevie” på 56 fot ble kjøpt inn som midlertidig erstatning for Spinax i 1946. Båten ble kjøpt billig fra Direktoratet for fiendtlig eiendom og ble delvis ombygd for universitetets formål. Båten utvidet stasjonens aksjonsradius betraktelig, da man kunne dra på ukelange skrapeturer og likevel få med dyrene levende tilbake til stasjonen. Blant annet ble ”Kristine Bonnevie” i 1948 brukt på en zoologisk ekspedisjon til Limfjorden i Danmark. Båten er oppkalt etter professor i zoologi Kristine Bonnevie (1872-1948), universitetets første kvinnelige professor.

”Gobius”

Ble også kjøpt inn til Biologisk stasjon i 1946. Den var en 25 fots motorsnekke.

F/F ”Gunnar Knudsen”

”Gunnar Knudsen” ble kjøpt for pengene etter salget av ”Morild” og bygd spesielt for Universitetet. Båten ble sjøsatt i 1940, men på grunn av krigen ble den så lagt i opplag og dekket til for at det ikke skulle bli rekvirert av tyske myndigheter. Den ble overtatt av Universitetet fra sommeren 1946, og oppkalt etter tidligere stasminister Gunnar Knudsen som takk for et legat han og hans kone hadde etterlatt seg. Legatet hadde gitt verdifulle bidrag til aktiviteter og utstyr ved Biologisk laboratorium.

”Gunnar Knudsen” målte 43,6’ fot og var bygget slik at den skulle klare seg med 1 manns besetning, og dermed være billigere i drift enn dens forgjenger ”Morild”. En hydraulisk drevet trålvinsj ble installert i 1950, og samtidig ble det anskaffet ekkolodd. I 1965 fikk båten en hydraulisk kran. Den var for det meste stasjonert i Oslofjorden, men ble også sendt på feltkurs på vestlandet til Espegrend og Herdla.

Utover på 1970-tallet ble båten stadig mer lekk, noe som blant annet skyldtes ettervirkninger av opplaget under krigen. ”Gunnar Knudsen ble til slutt tatt ut av drift i 1979 og året etter gitt i gave til Risøy folkehøyskole.

Forskningsfartøyet Gunnar Knudsen 1. juli 1948. Ukjent fotograf.

”Jonas”

26 fots båt, bygget i 1963. Tilhørte Institutt for geofysikk.

”Fjordforsk”

29 fots båt, bygget i 1970. Tilhørte Institutt for marin biologi og limnologi.

”Bjørn Føyn”

”Bjørn Føyn” er et av dagens to større forskningsfartøy. Den tilhører Biologisk stasjon og arbeider i Oslofjorden og nære kystområder. ”Bjørn Føyn” ble spesialbygget som forskningsfartøy i 1977. Båten er beregnet for innsamling av biologisk og geologisk materiale med tyngre redskap, samt utsetting av måle- og registreringsutstyr i sjøen. Den er på 40 fot, laget av aluminium og gjør 8 knop. Av utstyr og fasiliteter ombord finnes hydraulisk kran og trålvinsj, trålgalge med port akter, styrehus med autopilot, radar, ekkolodd, asdic og VHF sender/mottaker, bysse, messe og toalett m/dusj, køyeplass for 5 personer. Båten er oppkalt etter Bjørn Føyn (1898-1985), professor i zoologi.

”J.N.F. Wille”

“Wille” er en 19 fots Mørebas, en hurtiggående plastbåt med hardtop som gjør 30 knop. Den tilhører Biologisk stasjon, Drøbak og ble innkjøpt i 1978. Båten er beregnet på hurtig transport av personer og lettere utstyr i beskyttede områder og brukes til dykkerarbeid og innsamling av littoralmateriale. Båten er oppkalt etter Nordal Wille (1858-1924),
professor i botanikk .

F/F ”Tripos”

Tripos er en Norpower-22 sjark i glassfiberarmert plast, på 22 fot som gjør 7 knop og kan brukes hele året. Den har hydraulisk kran, ekkolodd, VHF sender/mottaker og en liten lugar. Båten er beregnet for innsamling av plankton- og benthosmateriale ved sleping av lett og middels tung redskap i indre fjord, samt for hydrografiske prøver og lysmåling. Tripos er stasjonert ved feltlaboratoriet på Bygdøy.

”Apollo Øst”

”Apollo Øst ble kjøpt inn i 1980 som midlertidig erstatning for ”Gunnar Knudsen”. Den hadde tidligere blitt brukt som oppsynsfartøy og hjelpefartøy for snurpere. Båten ble bygget i furu i 1951 og var på 47 fot. Den ble ombygd noe da den ble overtatt av Universitetet. En del av utstyret på ”Gunnar Knudsen” ble overflyttet til ”Apollo Øst”.

Forskningsfartøyet Trygve Braarud. Ukjent fotograf.

F/F ”Trygve Braarud”

”Trygve Braarud” er Universitetets andre store forskningsfartøy, det største og nyeste. Det ble overtatt av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sommeren 1983. Fartøyet er oppkalt etter professor i marin biologi, Trygve Braarud (1903-1985). Båten ble spesialbygget for Universitetet. Det ble tatt høyde for at det skulle være plass til nye instrumenter som ville komme med teknologisk utvikling. Båten fikk bedre plass til studenter og forskere, men ikke større enn nødvendig for å begrense vedlikeholdskravene.

”Trygve Braarud” ble bygget i sjøvannsbestandig aluminium, måler 70 fot og gjør 10 knop. Den har en rekke fasiliteter og utstyr: hydraulisk hydrografi og trålvinsjer, styrehus med satelittnavigering, ekkolodd med kobling til datamaskin, instrumentlaboratorium, våt- (hydrografi) laboratorium, kjemi/biologilaboratorium, messe, bysse, verksted, CTD-sonde koblet med rosettvannhenter, dataregistrering og utskrift, utstyr for måling av klorofyllfluorescense, og køyeplass for 9.

Kilder

Noodt, Aud Ven 1994: ”Biologens båter”, Biologen 100 år, Bilag til Akershus amtstidende utgitt i samarbeid med Universitetet i Oslo, s. 34-35.
HH 1980: ”Ny tilværelse for ”Gunnar Knudsen”. Fra forskning til undervisning”, Nytt fra Universitetet i Oslo, nummer 11, 3. juni, s. 5.
”Krise for Universitetets marine forskning”, Nytt fra Universitetet i Oslo, nummer 10, 29 mai 1979 s.1-2.
J. Rueness arkiv: Anonymt avsnitt om Biologisk Stasjons historie.
Beyer, Fredrik 1991: ”Vedrørende behovet for og bruken av et tidsmessig utrustet forskningsfartøy ved Universitetet i Oslo”, brev av 22.02.
”De enkelte fartøyer og deres bruksområder”, anonym oversikt fått fra Institutt for marin biologi og limnologi.
Beyer, Fredrik 1983: ”R/V ”Trygve Braarud”. The new research vessel of the University of Oslo”. Brosjyre fra Institutt for marin biologi og limnologi.
“Universitetets nye fartøy sjøsatt”, Nytt fra Universitetet I Oslo, nr. 13, juni 1983, s. 5.

Av Siv Falang Gravem
Publisert 25. okt. 2012 18:33 - Sist endret 23. mars 2021 18:15