Gull til astronomen

Universitetet lot i 1856 prege en minnemedalje for å markere professor Christopher Hansteens 50-årige embetsjubileum. Med dette ønsket Universitetet også å hedre seg selv.

Av Kjetil Kvist

Christopher Hansteen (1784 – 1873) var i sin tid den mest betydningsfulle naturvitenskapsmann i Norge. Han er særlig kjent for sine arbeider med jordmagnetismen. Han ble lektor ved Universitetet allerede i 1813. Mellom 1815 og 1861 var han bestyrer for Universitetets astronomiske observatorium. Han beregnet bl.a. hovedstadens nøyaktige geografiske beliggenhet. Hansteen var én av de vitenskapsmennene ved Universitetet som hadde internasjonal berømmelse.

Uvanlig med egen minnemedalje

Bakgrunnen for denne medaljen var Hansteens 50-årige embetsjubileum. Det Academiske Collegium mente at det var riktig å feire et slikt jubileum med å utgi en minnemedalje. For å finansiere dette søkte de Kirke-Departementet om penger. Collegiet argumenterte for at medaljen ville gjøre ære på både Hansteen og Universitetet. De ønsket å sende medaljen til ”alle fremmede Universiteter, hvorved Professor Hansteen staaer i Forbindelse, og de lærde Selskaber, hvoraf han er Medlem.”

Kirkedepartementet støttet søknaden og bevilget et større pengebeløp for å få medaljen gravert og preget i gull, sølv og bronse. Svært få nordmenn hadde tidligere blitt hedret med en egen minnemedalje, og Hansteen så på dette som en utvilsom ære. Det er også interessant at Kollegiet mente en slik medalje også burde preges for Universitetets skyld. Her er det nok tale om at det var en ære å ha så fremtredende vitenskapsmenn blant sine professorer.

Foto: Kjetil Kvist

Gravøren kjent for rytterstatuen av Carl Johan

Det var gravør Brynjulf Bergslien (1830 – 1898) som graverte medaljen. Han hadde arbeidet som gravør og sisselør hos gullsmed J. Tostrup siden 1852. I dag er Bergslien best kjent som skulptør og hans store gjennombrudd var rytterstatuen av kong Carl XIV Johan som står foran Slottet. Hansteenmedaljen er en av de få medaljene Bergslien graverte. Et portrett av Hansteen pryder forsiden, mens baksiden på latin forklarer at Universitetet gratulerer 50-års jubilanten. Medaljen ble preget på Kongsberg ved Den Kongelige Mynt. Det ble laget tre eksemplarer i gull – ett eksemplar ble gitt til Hansteen selv, et annet til Kongen og det siste til Kronprinsen. I tillegg ble det laget 50 eksemplarer i sølv og 600 i bronse. Disse ble gitt som gaver til fremstående institusjoner, lærde selskaper og akademikere.

Fikk også Medaillen for Borgerdaad

Christopher Hansteen ble forresten ikke bare æret med en medalje fra Universitetet. Han ble også tildelt Medaillen for Borgerdaad i gull, som ”Bevis paa Hans Majestæts naadigste Anerkjendelse af hans udmærkede videnskabelige Fortjenester”.

Av Kjetil Kvist
Publisert 25. okt. 2012 18:54 - Sist endret 17. mars 2021 09:27