Gamle streker: Observatoriet i kunsten

Både før og etter fotografiets gjennombrudd har Observatoriet vært motiv for både profesjonelle kunstnere og amatører. Malerier, trykk, skisser og tegninger er viktige kilder for å få kunnskap om hvordan Observatoriet og omgivelsene har endret seg.

De eldste tegningene vi har av Observatoriet ble laget før bygningen ble påbegynt. Arkitekt Christian Heinrich Grosch laget illustrasjoner som viste hvordan han tenkte seg den nye bygningen. Det er ikke mange arkitekttegninger bevart i dag. Heldigvis finnes det senere malerier og skisser fra 1800- og tidlig 1900-tallet som kan fortelle oss om hvordan bygningene på observatorietomten og omgivelsene kan ha sett ut til forskjellige tider. 

Vi må ta høyde for kunstneriske friheter og varierende ferdigheter. Det er ofte proporsjoner, detaljer eller andre forhold som ikke helt stemmer med andre kilder. Og noe er uløste mysterier...

De fleste bildene under tilhører Oslo museum og er hentet fra nettbasen www.digitaltmuseum.no. Rettigheter og bruksvilkår til disse er regulert gjennom de i ulike lisenstypene angitt under hvert bilde.

Se Observatoriet i kunsten!

Gamle streker: Observatoriet i kunsten
Publisert 6. mars 2020 13:30 - Sist endret 23. mars 2021 16:05