Alfabetisk bygningsoversikt

På dette nettstedet er den historiske informasjonen om bygningene ordnet etter geografi eller funksjon. Er du interessert i en spesiell bygning, men vet ikke hvor den ligger? Her finner du de viktigste ordnet etter alfabetet. Tidligere navn eller tilnavn er satt i parentes.

Ikke alle bygningene tilhører Universitetet i Oslo, men alle er knyttet til vår historie. 

Bildet kan inneholde: bygning, fotografi, belysning, arkitektur, linje.

Den gamle kjemibygningen i Oslo sentrum, Domus Chemica, har nå adresse Frederiks gate 3. Innviet 1875. Arkitekt: Georg Andreas Bull. Fotograf: Bjørn V. Johansen/MUV.

Bygninger A-F

Baroniet i Rosendal, Øvrige bygninger
Blindernveien 11 (IAKH - arkeologi og konservering), Blindern
Bio feltstasjon på Finse, Forskningsstasjonene
Biologisk forskningsstasjon i Drøbak, Forskningsstasjonene
Botanisk museum ("Lids hus"), Tøyen

Chateau Neuf, Blindern (Majorstuen)

Den gamle kjemibygningen (Domus Chemica), Sentrum
Det norske institutt i Roma, Forskningsstasjonene
Domus Athletica, Gaustad
Domus Academica("Urbygningen"), Sentrum
Domus Bibliotheca ("Vestbygningen"), Sentrum
Domus Media (Midtbygningen/Museum Naturale), Sentrum
Domus Nova (leiekontrakt opphørt), Sentrum
Domus Theologica, Blindern

Eilert Sundts hus, Blindern

Farmasibygningen, Blindern
Folkehelsa, Geitmyrsveien
Forskningsparken, Gaustad
Frederikke ("Velferdsbygningen"), Blindern
Fredrik Holsts hus, Geitmyrsveien
Fysikkbygningen, Blindern

 

Georg Sverdrups hus, Blindern. Innviet 1999. Telje-Torp-Aasen arkitektkontor AS. Fotograf: Arthus Sand/MUV.

Bygninger G-K

Geitmyrsveien 73 (Det odontologiske fakultet)
Geologibygningen, Blindern
Geologisk museum ("W.C. Brøggers hus"), Tøyen
Georg Sverdrups hus (biblioteksbygningen), Blindern
Gymnastikkbygningen ("Frokostkjelleren"), Sentrum

Harald Schelderups hus, Gaustad
Harriet Holters hus, Blindern
Helga Engs hus, Blindern
Henrik Wergelands hus, Blindern
Historisk museum, Sentrum
Husmannsplassen (Blindernveien 40), Blindern
Husmannsplassen (Blindernveien 42), Blindern

Idrettsbygningen, Blindern
Isegran, arkeologisk feltstasjon i Fredrikstad (leiekontrakt opphørt), Forskningsstasjonene

Katinka Guldberg, Geitmyrsveien
Kjemibygningen, Blindern
Kristian Ottosens hus ("Velferdsbygningen II"/"Lavblokka"), Blindern

Kristen Nygaards hus ("Den gamle informatikkbygningen"), Gaustad

Kristine Bonnevies hus ("Bio-bygget"), Blindern

 

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, vindu, tre, sky.
Observatoriet, også kalt Universitetets astronomiske observatorium. Ferdigstilt 1833. Arkitekt: Christian Heinrich Grosch. Fotograf: Bjørn V. Johansen/MUV.

Bygninger L-R

Lucy Smiths hus ("Administrasjonsbygningen"),  Blindern

Niels Henrik Abels hus, Blindern
Niels Treschows hus, Blindern

Observatoriet ("Universitetets astronomiske observatorium"), Sentrum
Observatoriet - bestyrerboligen ("Stallen"), Sentrum

Ole-Johan Dahls hus, Gaustad

P.A. Munchs hus, Blindern
Pennalet, Blindern
Preklinisk odontologi ("PO-bygget"), Blindern
Preklinisk medisin I og II (Domus Medica), Gaustad
Preklinisk III, Gaustad
Professorboligen, Sentrum

 

Svein Rosselands hus, tidligere kalt Astrofysisk institutt. Innviet 1934. Arkitekter: Finn Bryn og Johan Ellefsen. Fotograf: Arthur Sand/MUV.

Bygninger S-Å

Solobservatoriet på Harestua (solgt), Forskningsstasjonene
Sophus Bugges hus, Blindern
Sophus Lies auditorium, Blindern
Stjerneblokka, Geitmyrsveien
St. Olavs gate 29, Sentrum
Studentboligene
Svein Rosselands hus, Blindern

Tullinsgate 4C (leiekontrakt opphørt), Sentrum
Tømte kurssenter ved Hurdalsjøen (leiekontrakt opphørt/solgt), Øvrige eiendommer

Ullevål kino ("Ragnar Frischs auditorium"), Blindern
Universitetssykehusene (Aker/Rikshospitalet/Ullevål)

Veksthusene (Victoriahuset, Palmehuset), Tøyen
Vikingskipshuset, Bygdøy
Villa Eika, Blindern
Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

ZEB-bygningen, Blindern
Zoologisk museum ("Robert Colletts hus"), Tøyen

Av Bjørn Vidar Johansen
Publisert 25. okt. 2012 18:32 - Sist endret 9. apr. 2021 12:30