Alfabetisk bygningsoversikt

På dette nettstedet er den historiske informasjonen om bygningene ordnet etter geografi eller funksjon. Er du interessert i en spesiell bygning, men vet ikke hvor den ligger? Her finner du de viktigste ordnet etter alfabetet. Ikke alle tilhører Universitetet i Oslo, men alle er knyttet til vår historie eller fyller viktige oppgaver i dag. På lengre sikt vil du finne historisk stoff om de fleste bygningene.

Svein Rosselands hus på Blindern. Fotograf: Arthur Sand/MUV.

Bygninger A-F

Baroniet i Rosendal, Øvrige bygninger
Blindernveien 11 (IAKH - arkeologi og konservering), Blindern
Bio feltstasjon på Finse, Forskningsstasjonene
Biologisk forskningsstasjon i Drøbak, Forskningsstasjonene
Botanisk museum, Tøyen

Chateau Neuf, Blindern (Majorstuen)

Den gamle kjemibygningen, Sentrum
Det norske institutt i Roma, Forskningsstasjonene
Domus Athletica, Gaustad
Domus Academica("Urbygningen"), Sentrum
Domus Bibliotheca, Sentrum
Domus Media (Midtbygningen/"Museum Naturale"), Sentrum
Domus Nova, Sentrum
Domus Theologica, Blindern

Eilert Sundts hus, Blindern

Farmasibygningen, Blindern
Folkehelsa, Geitmyrsveien
Forskningsparken, Gaustad
Frederikke, Blindern
Fredrik Holsts hus, Geitmyrsveien
Fysikkbygningen, Blindern

Bygninger G-K

Geitmyrsveien 73 (Det odontologiske fakultet)
Geologibygningen, Blindern
Geologisk museum, Tøyen
Georg Sverdrups hus (biblioteksbygningen), Blindern
Gymnastikkbygningen, Sentrum

Harald Schelderups hus, Gaustad
Harriet Holters hus, Blindern
Helga Engs hus, Blindern
Henrik Wergelands hus, Blindern
Historisk museum, Sentrum
Husmannsplassen (Blindernveien 40), Blindern
Husmannsplassen (Blindernveien 42), Blindern

Idrettsbygningen, Blindern
Informatikkbygningen, Gaustad
Isegran, Arkeologisk feltstasjon i Fredrikstad, Forskningsstasjonene

Katinka Guldberg, Geitmyrsveien
Kjemibygningen, Blindern
Kristian Ottosens hus, Blindern
Kristine Bonnevies hus (Bio-bygget), Blindern

Bygninger L-R

Lucy Smiths hus (Administrasjonsbygningen),  Blindern

Niels Henrik Abels hus, Blindern
Niels Treschows hus, Blindern

Observatoriet, Sentrum
Observatoriet - bestyrerboligen, Sentrum

P.A. Munchs hus, Blindern
Pennalet, Blindern
Preklinisk odontologi (PO-bygget), Blindern
Preklinisk medisin I og II (Domus Medica), Gaustad
Preklinisk III, Gaustad
Professorboligen, Sentrum

Bygninger S-Å

Solobservatoriet på Harestua, Forskningsstasjonene
Sophus Bugges hus, Blindern
Sophus Lies auditorium, Blindern
Stjerneblokka, Geitmyrsveien
St. Olavs gate 25, Sentrum
St. Olavs gate 29, Sentrum
Studentboligene
Svein Rosselands hus, Blindern

Tullinsgate 4C, Sentrum
Tømte kurssenter ved Hurdalsjøen, Øvrige eiendommer

Ullevål kino (Ragnar Frischs auditorium), Blindern
Universitetssykehusene (Aker, Ullevål)

Veksthusene (Victoriahuset, Palmehuset), Tøyen
Vikingskipshuset, Bygdøy
Villa Eika, Blindern
Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

ZEB-bygningen, Blindern
Zoologisk museum, Tøyen

Av Bjørn Vidar Johansen
Publisert 25. okt. 2012 18:32 - Sist endret 5. nov. 2019 13:42