Presseklipp 1961: Tre Nobelprisvinnere gjester Universitetet

Tre av årets Nobel-prisvinnere er i disse dager i Oslo som Universitetets gjester. Det er prisvinneren i medisin, Georg von Bekesy, telefoningeniøren som har lagt grunnlaget for moderne ørekirurgi. Og det er kjemikeren Melvin Calvin fra University of California og fysikeren Robert Hoffstaedter fra Stanford University.

Arbeiderbladet fikk møte de to siste under en liten sammenkomst i kollegieværelset i går, – von Bekesy holdt nettopp da forelesning og kunne ikke være tilstede.

Calvin og Hoffstaedter er begge sjarmerende representanter for den moderne unge forskertype, som alltid er rede til å forklare sin vitenskap også for legmenn. Og der sto de da og snakket i enkle ord om de emnene og det arbeidet som hadde vrakt dem Nobel-prisen.
Hoffstaedter ga en hel liten populærforelesning om elementær atomteori. Han fortalte også om sine egne oppdagelser, som først og fremst dreier seg om hele atomkjernen. Man trodde tidligere at den besto av to partikler, protoner og nøytroner.
Men nyere forskning har vist at det finnes en hel del mindre partikler i kjernen, – ja, Hoffstaedter mente at man i årene framover ville finne en hel jungel av ennå ukjente partikler i den bitte lille kjernen. Takket være hans undersøkelser og hans metoder, er en rekke av disse partiklene oppdaget og undersøkt i løpet av de tre siste årene.
Om nye landevinninger i studiet av fotosyntesen, fortalte Melvin Calvin. Ved hjelp av sollyset og kullstoffet fra luften kan som en vet grønne planter fremstille sukker, stivelse og cellulose. Over 90 prosent av plantenes tørrstoff produseres ved hjelp av fotosyntesen. Men selve prosessen skjer gjennom mange ledd og er uhyre innviklet. Inntil for få år siden var det ikke stort en visste om den. Det er den eneste prosess der uorganisk materiale, kullsyre og vann – blir bygget opp til organiske stoffer. Det sier seg selv at hvis man kunne gjøre denne prosessen etter i laboratoriet, da ville verdens enæringsproblemer være løst.

Artikkelbilde Arbeiderbladet, 18. Desember 1961:Fra venstre kjemikeren Melvin Calvin, atomfysikeren Robert Hoffstaedter

Calvin fortalte om de nye oppdagelsene han og hans medarbeidere hadde gjort, og som har brakt oss et langt skritt nærmere løsningen på problemet. Under arbeidet hadde de hatt god nytte av en undersøkelse professor Arnold Nordal ved farmasøytisk institutt har gjort. Den dreier seg om en sjelden sukkerart.
De to Nobel-prisvinnere ble spurt om hva det kunne komme av at staten California hadde så mange Nobel-prisvinnere.
– Det kommer av at vi lever et lykkelig familieliv, svarte Hoffstaedter spontant. Men det viste seg at også pionerer, ikke minst den norskættede atomforsker Ernest Lawrence hadde skapt en meget verdifull tradisjon. Endelig innrømmet gjestene at de store bevilgninger fra det amerikanske forsvar var til stor hjelp for amerikansk vitenskap. Begge to blir i byen de nærmeste par dager.

Kilder

Arbeiderbladet, 18. desember 1961

 

Emneord: [] Av Arbeiderbladet, 18. desember 1961
Publisert 25. okt. 2012 18:58 - Sist endret 26. sep. 2019 15:16