Presseklipp 1960: Svenskekongen hos norske forskere

Det industrielle forskningssenter på Blindern hadde dobbelt kongebesøk i formiddag, og kong Gustav Adolf benyttet allerede efter de første orienteringer anledningen til å stille sin vitebegjærlighet.

Det skjedde i auditoriet, hvor direktør Alf Monrad-Aas som formann i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd først hadde ønsket de kongelige gjester, med følge velkommen.
Efter korte redegjørelser om det industrielle forskningssenter ved direktør Robert Major og om Sentralinstituttet for industriell forskning ved direktør Alf Sanengen stilte den svenske konge tre spørsmål på rad. Kongen ville vite hvilke muligheter instituttet hadde til å drive grunnforskning. Videre spurte han om bibliotekforholdene og om hvordan forskningssenteret kan holde seg à jour med de videnskapelige forskningsresultater ute i den store verden.

Direktør Alf Sanengen svarte greit og presist på alle spørsmål og opplyste bl.a. at forskningssenteret på Blindern disponerer over en løpende tidsskriftmasse på ca. 1000 skrifter. Han kunne også fortelle at bare på kjemiens område utgis en avhandling hvert eneste minutt døgnet og året rundt. Det svarer til noe slikt som et par hundre hyllemeter årlig. Det er altså meget å holde rede på, men vi har gode samleverker og vi prøver å gjøre det så godt vi kan, bemerket direktør Sanengen.

Artikkelbilde Aftenposten 18. Mars 1960: Korrosjonsforsøk demonstreres for kong Gustav Adolf av cand. real Tor Hurlen

Efter orienteringene i auditoriet skrev de kongelige gjester med følge navnetrekkene sine inn i instituttets minnebok, som er en gave av 1956 fra instituttets forskere. Kong Gustav Adolf skrev først, og så fulgte Kong Olav, kronprins Harald og utenriksminister Undén.

Så tok de kongelige gjester fatt på en halvannen times rundtur i instituttets forskjellige avdelinger, hvor de fikk sakkyndig veiledning av instituttets videnskapelige avdelingsleder. Det var for øvrig lett å se at det sjeldne besøk var godt forberedt på alle måter.
Den store medarbeiderstab var iført nystrøkne laboratoriefrakker, og det fantes ikke det gulv som ikke var vasket, pusset og lakkert.

Kilder

Aftenposten 18. mars 1960

 

Emneord: [] Av Aftenposten 18. mars 1960
Publisert 25. okt. 2012 18:58 - Sist endret 26. sep. 2019 15:17