Presseklipp 1960: Metaller som kan tåle 1200 grader

Sentralinstituttets for industriell forskning på Blindern har nettopp undertegnet en kontrakt for flere hundre tusen kroner med en amerikansk oppdragsgiver om å fortsette et stort forskningsprosjekt i forbindelse med metaller som kan tåle høye temperaturer.

Moderne teknikk stiller voldsomme krav til materialene, og ikke minst til metallene. Vi må ha metaller som kan tåle de voldsomme temperaturer i en atomreaktor eller et supersonisk jetfly. Det er om å gjøre å finne frem til legeringer som kan klare de største påkjenninger uten å oksydere.

Sentralinstituttet begynte tidlig å arbeide med oksydasjons- og korrosjonsproblemer. En av de store oppgaver som ble løst, ble utført sammen med Skipsteknisk Forskningsinstituttm, og gjaldt rustproblemene på norske tankskip i råoljefart på Midt-Østen. Shipping-folk sier at de resultater som ble oppnådd den gangen, siden har spart dem for millioner av kroner hvert eneste år.

Direktør Alf Sanengen ved Sentralinstituttet forteller til Aftenposten at arbeidet med metaller som kan tåle høye temperaturerover 800 grader, har pågått i fire år. I disse dager foreligger det en fullstendig rapport om niob og niob-legeringer, som blant annet spiller en viktig rolle for konstruksjonen av atomreaktorer. Tidligere har instituttets forskere arbeidet med andre metaller.

Artikkelbilde Aftenposten 22. April 1960: "I oksydasjonslaboratoriet på Sentralinstituttet prøves metaller under temperaturer fra 800 til 1200 grader. Her leser praktikant Thor Dahlstrøm av torsjonsvekten, som kan måle vektforandringer i metallbitene med en nøyaktighet på en milliontedel pr. kubikkmeter."

Den nye kontrakten gjelder det sjeldne og kostbare metallet tantal og tantal-legeringer, og skal vare i to år.

-Selv om det er et amerikansk oppdrag, står vi helt fritt når det gjelder disposisjon av samtlige resultater, slik at alt sammen kan komme norsk industri og næringsliv til gode, sier direktør Sanengen.

-Hva går prosjektet egentlig ut på?
-For det første å finne frem til disse metallenes egenskaper og hvordan de reagerer på påkjenninger fra høye temperaturer under forskjellige forhold; vi prøver blant annet å kartlegge det vi kaller oksydasjonsmekanismen. På grunnlag av det kjennskap forkserne får til metallet, går de videre for å finne legeringstyper som er så motstandsdyktige som mulig overfor høye temperaturer.
-Resultatene hittil?
-Våre forskere har utgitt en rekke publikasjoner på dette området, og resultatene har vunnet meget høy anerkjennelse også i utlandet. Vi får stadig henvendelser fra andre land i forbindelse med prosjektet.

Leder av prosjektet er dr. phil. Per Kofstad. Det er et typisk lagarbeide hvor vi bruker folk fra en rekke spesialfelter på tvers av avdelingene. Fagfeltet har stor tilknytning til blant annet elektrokjemi, og arbeidet er utvilsomt av stor interesse for næringslivet på bakgrunn av de muligheter vi har i Norge innenfor elektrokjemisk og metallurgisk industri, sier direktør Sanengen.

Kilder

Aftenposten 22. april 1960

 

Emneord: [] Av Aftenposten 22. april 1960
Publisert 25. okt. 2012 18:58 - Sist endret 26. sep. 2019 15:17