Presseklipp 1961: ”Mennesket, medisin og forskning” åpner i Universitetet i formiddag

Ekspedisjonssjef Leif J. Wilhelmsen foretok iformiddag den formelle åpningen av utstillingen ”Mennesket, medisin og forskning” som universitetsinstituttene Anatomi, Eksperimentell medisin og Respirasjonsfysiologi arrangerer i anledning av Universitetets 150 års jubileum.

Artikkelbilde Aftenposten 12. Juni 1961:"Anatomi-utstillingens ”generalstab”, professor, dr. med. Jan Jansen (til venstre) og professor, dr. med. Carl Semb ”skutt” foran gymnastikksalen i Universitetshaven, hvor man ennu i formiddag arbeidet febrilsk med monteringen av Eksperimentell medisins og Respirasjonsfysiologis avdeling."

Åpningshøytideligheten foregikk i Universitetets gamle festsal, hvor det ble holdt korte taler av Det medisinske fakultets dekanus, professor, dr. med. Axel Strøm, Anatomisk institutts leder, professor, dr. med. Jan Jansen, og av leder for de to Ullevål-institutter Eksperimentell medisin og Respirasjonsfysiologi, professor, dr. med. Carl Semb. Begge disse institutters utstilling er montert i Universitetshaven, i den gamle gymnastikksal, Anatomi-utstillingen i Universitetets midtbygning, Domus Media.

Artikkelbilde Aftenposten 12. Juni 1961: "Det store hjerte på Universitetsplassen er blikkfanger for utstillingen ”Mennesket, medisin og forskning” som i tilknytning til Universitetets 150-års jubileum er åpen for publikum fra 12. til 18. juni."

Utstillingens blikkfanger er det kjempestore hjerte som er oppstilt midt på Universitetsplassen. Utstillingen vil være åpen for publikum fra idag av og til 18. juni.

Kilder

Aftenposten 12. Juni 1961

 
 
Emneord: [] Av Aftenposten 12. juni 1961
Publisert 25. okt. 2012 18:58 - Sist endret 15. nov. 2012 11:25