Presseklipp 1961: Den lille kronikk: Blindernutstillingen 1961 – hvorfor?

UNIVERSITETET I OSLO runder 150 år iår. Selvsagt skal det jubileres. Men den veldige alder skal også markeres ved å la offentligheten få se med egne øyne at det virkelig foregår noe bak Det kgl. Fredriks murer.

Blindernutstillingen i disse dager er et ledd i Universitetets bestrebelser med å knytte kontakt med publikum:
Universitetet med sin forskning og undervisning skal stå midt i samfunnet og ikke isolere seg. Derfor er det en rekke studenter og forskere med professor Svein Rosseland i spissen har kastet seg med glød inn i det kjempearbeid det har vært å gjøre hele Det matematisk-naturvidenskapelige fakultet klar for publikum uken 13—18, juni. Publikum skal få føle forsknings- og undervisningsmiljøet på Blindern på pulsen, de skal få et glimt av den glede og trivsel som fyller studenter og forskere i deres arbeid med medikamenter, instrumenter, form- ler og hva det måtte være. De skal oppdage at naturvidenskap er ikke sensasjoner, men hovedsakelig slitsom og spennende hverdag. Og de skal oppdage at naturvidenskapsmannen ikke er en følelseskald produsent av atombomber, men en fagmann som er glad i sitt fag og ellers lik alle oss andre.

Men nettopp dette at de fleste av oss er fagfolk, mennesker med store kunnskaper på små områder, gjør at slike tiltak som Blindernutstillingen har en virkelig misjon. Den bidrar nemlig til å orientere oss utenfor vårt eget lille kompetanseområde Dermed blir vi ikke med et slag spesialister på enda et område, men vi får en sterkere følelse av egen begrensning og større respekt for andres virkefelt. Dette vil bl. a. i sin tur nødvendigvis føre til et mellomfaglig samarbeid som vi alle må hilse velkommen. Dette fordi mange av de største oppdagelsene og fremskrittene som har vært gjordt i den senere tid nettopp har skjedd i de faglige grenseområdene hvor prestisje og manglende samarbeid og forståelse ofte har ligget som en klam hånd.

Artikkelbilde Drammens Tidende 15. Juni 1961: "Utsnitt fra van de Graff- akselleratoren på Fysisk Institutt på Blindern. Denne 3 etasjers høye maskinen kalles populært for en atomknuser."

 

Blindernutstillingen har 300 spesialister spredt rundt langs den 3 – 4 km lange naturviden-skapsrunden en rekke populærvidenskapelige filmer og flere foredrag av kjente forskere klar
for publikum. Gruppebesøkende fra skoler og bedrifter landet over blir tatt hånd om av et
Informasjonskontor med 30 guider i virksomhet. Det er klart at en slik utstilling ikke bare er for voksne, den er like meget ungdommens utstilling. Det er ungdommen som har fremtiden, med alle dens muligheter til godt og ondt, foran ses, Og det er utstillingens håp at den ved å vise mennesket i sitt forskningsarbeid, kan bidra til å lede de unge som senere velger naturvidenskap som sitt fag, inn på en riktig vei.

Kilder

Drammens Tidende 15. juni 1961

 

Emneord: [] Av Av stud.real. Ivar B. Ramberg, Drammens Tidende 15. juni 1961
Publisert 25. okt. 2012 18:58 - Sist endret 26. sep. 2019 15:21