Blikk på Blindern

De første universitetsbygningene på Blindern ble reist tidlig på 1930-tallet. Et par bygninger kom til i 1950-årene. Den videre utbyggingen skjedde mellom 1960 og 1970. Da ble også store deler av parkanlegget utført. På 1990-tallet kom blant annet biblioteksbygningen Georg Sverdrups hus.

Universitetsområdet har mange ute- og innerom med detaljer fra alle periodene. I hverdagen er vi ofte blinde for omgivelsene og stemningene rundt oss. Skjerp blikket og opplev noen av dem...