Moderne tider! Blindern bygges.

Universitetsbygningene på Nedre Blindern stod ferdig i 1930- og i 1950-årene. Universitetet hadde sikret seg all tomtegrunn fra Øvre Blindern gård med tanke på videre utbygging nord for Blindernveien.

På 1960-tallet vokste det opp et helt nytt område på de tidligere jordene. Det nye universitetsanlegget bestod av både høye og lave bygninger i et moderne formspråk. Landskapsarkitektur stod sentralt i prosjektet. Inspirasjonen ble hentet fra internasjonale forbilder. Fram til byggingen av ny hovedflyplass på Gardermoen i 1990-årene var Øvre Blindern det største norske byggeprosjektet i offentlig regi.

Bli med tilbake til 60-tallets Blindern!