Om forskningen

Målet for forskningen er at den skal gå hånd i hånd med museets formidlings- og samlingstiltak, gjerne utført i samarbeid med avdelinger og fakulteter. Forskningen tar utgangspunkt i - men er ikke begrenset til - Universitetet i Oslos historie.

Universitetshistorie og vitenskapshistorie

Universitetshistorie og vitenskapshistorie er relaterte, men ikke sammenfallende forskningsområder. Universiteter er bare en av flere typer institusjoner hvor det foregår vitenskapelig forskning. Universiteter gjør dessuten mye mer enn forskning. De er steder for utdanning, utvikling av profesjoner, sosialisering av eliter, kulturelle og sosiale dragkamper og mye annet. Universitetet er også et møtepunkt mellom det lokale og nasjonale samfunnet og den internasjonale akademiske verden. For å forstå universitetet og dets samfunnsrolle, må vi studere, ikke bare vitenskapshistorien, smalt definert, men også det brede spekteret av andre samfunnsoppgaver som hører til universitetet.

En del av Kulturhistorisk museum

MUVs forskning er en del av virksomheten ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU) ved Kulturhistorisk museum (KHM). MUV deltar også i forskningssamarbeid med andre UiO-enheter og eksterne institusjoner.

Publisert 12. feb. 2021 17:29 - Sist endret 15. feb. 2021 13:41