Universitetsstudenter i ulike land 1830-1930

 

År/Land

Norge

Finland

Belgia

Nederland

Portugal

1830

 54

 30

24 (1831)

57 (1829)

22 (1835)

1850

39

29

49 (1856)

34 (1849)

27 (1854)

1870

58

39

49 (1866)

36 (1869)

19 (1864)

1890

77

78

93

55 (1889)

23

1910

64

110

107

67 (1909)

20 (1911)

1930

124

202

133

152

82

Antall studenter pr. 100.000 innbyggere

Kilder

• Mitchell 1975

• Mitchell 2003

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 4. des. 2012 23:04 - Sist endret 14. des. 2012 16:33