Høyere utdanning i Norge

Immatrikulering, august 1940. Ukjent fotograf.