Studentbefolkningen i riksbefolkningen

 

År

Folketall

landet, hjem-

mehørende

Studenter UiO

Kandidater i gj.snitt pr. år ved UiO

Studenter UiO pr. 100 000 innb.

Embetsmenn

1801

 

 

 

 

    1799

1825

1051318

       446

 56 (1821-30)

        42

    1907

1835

1194827

       704

 94 (1831-40)

        59

    1992

1845

1328471

       555

101 (1841-49)

        42

    1971

1855

1490047

       600

 87 (1851-59)        

        40

 

1865

1701756

       701

104 (1861-69)

        41

     2169

1875

1813424

       833

 128 (1871-82)      

        46

     2297

1890

2000917

     1537

 170 (1883-95)

        77

     2461

1900

2240032

     1408

 177 (1896-1905)    

        63

     2725

Folketallet ved utgangen, eller slutten, av året.

Kilder

• Historisk statistikk 1994

• Aubert et al 1961/62, table 2

• Statistisk årbok 1997

• Historisk statistikk 1968, tabell 342

• Folketellingene

• Database studentmatrikkel 

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

 

Publisert 4. des. 2012 22:09