UiOs studentbefolkning i bybefolkningen

 

År

Befolkning gjeldende grenser

Befolkning med forsteder

Studenter (UiO)

Studenter i 0/00 av bef. i gjeld. grenser

Studenter i 0/00 av bef. med forsteder

1825 

    15 359

    20 559

      446

       29

       22

1835

    18 306

    24 845

      704

       38

       28

1845

    25 677

    33 777

      555

       22

       16

1855

    31 715

    42 066

      600

       19

       14

1865

    57 382

    66 093

      701

       12

       11

1875

    76 866

    95 836

      833

       11

         7

1885

  130 027

 

     1366

       11

 

1890

  151 239

  160 000

     1537

       10

       10

1900

  227 735

  250 000

     1408

         6

         6

1910

  241 834

  273 000

     1540

         6

         6

1920

  258 483

  330 000

     1831

         7

         6

1930

  253 124

  375 000

     3476

       14

         9

1946

  286 222

  465 000

     5991

       21

       13

1950

  434 047

  492 000

     4682

       11

       10

1960

  475 562

  600 000

     5593

       12

         9

1970

  477 898

  700 000

  16 774

       35

       24

1980

  452 023

  740 000

  18 913

       42

       26

1990

  461 664

  840 000

  28 109

       61

       33

2000

  507 467

  950 000

  31 821

       63

       33

2009

  585 000

1080 000

  27 685

       47

       26

 

Studenttallet oppviste fra tid til annen kortsiktige svingninger.

Et toppunkt før 1. verdenskrig ble nådd i 1887 med 1724 studenter.

Før 2. verdenskrig var 1938 et toppår: 4229 studenter.

I tidlig etterkrigstid ble toppen nådd allerede i 1947 med 6005 studenter og bunn i 1955 med 3177 studenter.

Syttitallets maks. var 20695 studenter i 1975.

1996 dannet et foreløpig toppår, med 38265 studenter, i 0/00 av bybefolkningen 77 eller 43 (med forsteder).

Kilder

Studenter:

• Database over studentmatrikkelen

• SSB utdanningsstatistikk.

Folketall:

• Oslo kommune statistisk årbok 1999

• Myklebost 1960

• SSB befolkningsstatistikk

• Myhre 1990

Folketallet for forsteder 1875-1950 er hentet fra Myklebost. Tallene deretter for byen med forsteder er ansatt etter skjønn. Det finnes oppgaver over forsteder definert som (noenlunde) sammenhengende bebyggelse, men forstadsbegrepet etter 1950 må oppfattes videre enn det. Det må legges til at mange utenbys studenter i nyere tid ikke ble regnet som hjemmehørende i Oslo, hvilket gjør noen andeler i tabellen litt høyere enn de ellers ville ha vært. 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 4. des. 2012 21:53