Andel av sønner av fedre i ulike yrker som begynte på Universitetet i Oslo 1860-1939

Tall i prosent.

Fars yrke

1860-79

1880-99

1900-19

1920-29

1930-39

Prest/teolog

63,9

44,8

35,7

50,6

46,9

Lege

37,0

31,8

20,2

18,3

14,7

Jurist

46,0

30,4

19,1

23,8

21,9

Gymnas/universitetslærer

31,7

22,2

18,9

31,1

25,9

Offiser

12,9

17,7

7,1

17,0

17,2

Næringsdrivende/ledere

4,4

5,5

2,6

4,6

3,8

Funksjonærer

2,9

1,8

1,1

2,3

2,8

Gårdbrukere

1,7

3,4

3,5

7,9

5,1

Lærere

3,5

6,6

6,8

12,6

13,4

Håndverkere

12,4

5,5

3,2

9,5

7,8

Arbeidere

0,2

0,3

0,4

1,8

1,8

Årstallene viser til artiumsår.

Tallene viser antallet sønner pr. 100 menn som når 20 års alder.

Kilder

Aubert, Vilhelm m.fl. 1961-62: "The professions in Norwegian Social Structure 1720-1955". Institute for social research, upublisert manus, tabell 60-70.

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 18. des. 2012 15:00