Folk i akademiske yrker i Norge 1815-1950

 

År

Tilsammen

Dommere

Andre Embetsmenn

Sakførere

Prester

Gymnas,

Universitet

Offiserer

Leger,

Tannl.

Ingeniør,

arkitekt

1815

  1827

     96

    284

    87

   400

     100

    700

   160

 

1825

  1934

   107

    393

   110

   353

     150

    803

   125

 

1835

  2087

     96

    373

   107

   454

     170

    735

   152

 

1845

  2270

     94

    415

   117

   450

     200

    735

   259

 

1855

  2597

     95

    452

   148

   471

     380

    736

   315

 

1865

  3018

   116

    551

   230

   567

     600

    600

   354

 

1875

  3685

   106

    610

   359

   610

     900

    636

   464

 

1885

  4470

   138

    708

   449

   679

    1100

    786

   610

 

1895

  5320

   139

    870

   558

   701

    1200

    942

   910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920

 10183

   158

  1359

   821

   635

    1960

    880

 1370

    3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

 21564

   178

  3040

 1624

   828

    3730

   2010

 3754

    6400

Offiserer fra Den militære høyskole er ikke skilt ut fra offiserer med vanlig krigsskole.

Tallet på lærere ved gymnas/universitet er overraskende høyt og omfatter, hvis det er korrekt, antagelig lærere i mange skoleslag utenfor allmueskolen/folkeskolen.

Kilder

Utregnet fra Aubert m.fl. 1961-1962, tabell 1. 

 

Tabellen er hentet fra Jan Eivind Myhre 2011: "Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn". Unipub.

Publisert 4. des. 2012 22:16 - Sist endret 14. des. 2012 15:48