Rektor, prorektor og viserektor ved universitetet gjennom tidene

Lov om Det kgl. Frederiks Universitet av 9. oktober 1905 trådte i kraft fra 1. januar 1907. Den mest sentrale forandring som skjedde ved loven av 1905 var innføring av rektorinstitusjonen. Ønsket om en rektor var ytret av Universitetet alt i 1840-årene. Etter loven skulle rektor velges på et alminnelig professormøte for et tidsrom av tre år. Rektor fikk en selvstendig myndighet, stillingen ble utstyrt med autoritet, ansvar og kontinuitet i et omfang som den tidligere stilling som formann i Det akademiske kollegium (for et år av gangen) hadde savnet.

Rektor ved Universitetet i Oslo

År

Navn

Fakultet

1907-11

Waldemar Christopher Brøgger

MatNat

1912-18

Bredo Henrik von Munthe af Morgenstieme

Jus

(1919-21)

Fridtjof Nansen, ti!trådte ikke i rektoratet

MatNat

1919-21

Axel Holst

Med

1921-27

Fredrik Stang

Jus

1928-36

Sem Sæland

MatNat

1937-42

Didrik Arup Seip

HF

1943-45

Adolf Hoel, kommisarisk innsatt

MatNat

1945

Didrik Arup Seip

HF

1946-51

Otto Lous Mohr

Med

1952-57

Frede Castberg

Jus

1958-63

Johan Tidemann Ruud

MatNat

1964-69

Hans Vogt

HF

1970-72

Johs. Andenæs

Jus

1973-76

Otto Bastiansen

MatNat

1977-84

Bjarne A. Waaler

Med

1985-92

lnge Lønning

TF

1993-98

Lucy Smith

Jus

1999-01

Kaare Norum

Med

2002-05

Arild Underdal

SV

2006-09

Geir Ellingsrud

MatNat

2009-2017

Ole Petter Ottersen

Med

2017- Svein Stølen MatNat

 

 

Prorektor ved Universitetet i Oslo

År

Navn

Fakultet

1941-43   

Adolf Hoel (innsatt som prorektor 22.09.41 etter Seips arrestasjon)

MatNat

1957

Harald Ulrik Sverdrup

MatNat

1957-60

Alf Sommerfelt

HF

1961-63

Johs. Andenæs

Jus

1964-66

Axel Strøm

Med

1967-69

Alf Brodal

Med

1970-72

Otto Bastiansen

MatNat

1973-76

Knut Kolsrud

HF

1977-80

Jacob Jervell

TF

1981-84

Knut Erik Tranøy

HF

1985-88

Bjørn Pedersen

MatNat

1989-92

Jens Erik Fenstad

MatNat

1993-95

Arild Underdal

SV

1996-98

Knut Fægri

MatNat

1999-01

Rolv Mikkel Blakar

SV

2002-05

Anne-Brit Kolstø

MatNat

2006-09

Haaken Breien Benestad

Med

2009-13

Inga Bostad

HF

2013-2014 Ruth Vatvedt Fjeld HF
2014-2017 Ragnhild Hennum Jus
2017- Gro Bjørnerud Mo HF

 

 

Viserektor i UiOs historie

År

Navn

Fakultet

2006-2009

Inga Bostad

HF

2009-2014

Ragnhild Hennum

Jus

2009-2011

Doris Marie Jorde

UV

2013-2017 Knut Fægri MatNat 
2017- Åse Gornitzka SV
2017- Per Morten Sandset Med

 

Publisert 10. des. 2012 22:02 - Sist endret 14. apr. 2020 17:33