Karikerte kvinner i akademia

Før kvinnene for alvor inntok universitetet var lærde damer et populært tema i norske vittighetsblader. Om de studerte, ble ansatt i vitenskapelige stillinger, utfordret embetsmannstanden eller gikk på ski i bukser fikk de sitt pass påskrevet. Kvinnen skulle ikke bare kjenne sin plass, hun skulle også latterliggjøres for sine forsøk på å innta universitetslivet. Var de lærde damene en trussel?

Heldigvis lot de kvinnelige pionerene seg ikke skremme, verken av vitsetegninger, samfunnsnormer eller personlig motstand. I dag er kvinnelige studenter i flertall ved Universitetet i Oslo.