English version of this page

Studentmatrikkelen

Studentmatrikkelen er en interessant historisk kilde. Ikke bare studentens navn, men også foreldrenes, står nedtegnet. Videre får vi vite fødselsår, fødested, universitetsfag og karakterer. Var oldefar en slask eller en praktstudent? Her er kanskje svaret…

Bildet kan inneholde: skrift, rektangel, kunst, mønster, symmetri.
Utsnitt av montasje av portretter av studentene fra 1890. Fotograf: J. H. Simonsen.

Her presenteres studentmatriklene fra de første 100 årene til Det kongelige Frederiks universitet. Fra 1813 til 1912. I tillegg til informasjon om studentens navn, fødeår og sted og foreldrenes navn gir matrikkelen sirlig informasjon om foreldrenes yrke, om hvor og når studenten tok artium, samt artiumskarakteren. Ved inngangen til studiene fikk studenten en privatpreseptor. Ex.Phil-karakteren er også nedtegnet. Fra resten av tiden på universitetet er det nedtegnet hvilket fag studenten tok embetseksamen i, når eksamen var og eksamenskarakteren. Hadde studenten praktikum som en del av studiet, får vi vite praktikumkarakteren. Noen steder er det også skrevet ned hvilken stilling den akademiske borgeren fikk etter studietiden.

Bildet kan inneholde: klær, fotografi, frakk, dress, kunst.
Studenter i 1903: Styret i Det Norske Studentersamfund. Fotograf: Jens C. F. Hilfing-Rasmussen.

Hva kan studentmatrikkelen belyse?

Flest vil nok være interessert i å finne informasjon om enkeltpersoner, men i en søkbardatabase vil man kunne krysskoble informasjon fra de forskjellige tabellene og gjøre spennende analyser. Hva var den sosiale bakgrunnen til studentene fra forskjellige fag til forskjellige tider? Var det forskjell i karakterer og studieprogresjon ved de forskjellige embetsstudiene? Hvor i Norge kom studentene fra? Og var det forskjeller her mellom fagene?

Åpne data

Alle data er tilgjengelig her som åpne data. Om man vil gjøre et raskt søk på en student, kan det gjøres ved å gå inn på tidsbolkene i venstremenyen. Der vil man se at det er langt mindre opplysninger enn vi har beskrevet over. I de fleste tilfeller er registreringen koplet til faksimile av den aktuelle matrikkelsiden.

For å se all informasjon og å sortere den på andre måter, så last ned dataene i et av de mange formatene som er tilgjengelige her:

Bildet kan inneholde: håndskrift, tekst, font, skrive, papir.
De aller første studentene som ble immatrikulert i 1813. Riksarkivet.

Referanser

Studentmatrikkelen befinner seg i UiOs arkiv på Riksarkivet. Referansen er S/2868 Universitetet i Oslo, Kollegiet, serie Faa Matrikler og eksamensprotokoller. 

Andre gode kilder til studenter og preliminarister er "Norske studenter har absolveret examen artium ved Christiania Universitet eller de artiumberettigede skoler" av Paul Botten-Hansen fra 1893 og "Preliminærseksamen og "norsk" embetseksamen ved Universitetet i Oslo" av Sigurd Nørstebø fra 1961. 

Miljøene bak digitaliseringsprosjektet

Tidlig på 2000-tallet ble det lagt ned en stor innsats for å få studentmatriklene ved Universitetet i Oslo digitalisert og transkribert, samt innlemmet i en spesiallaget database. Registreringssentral for historiske data (RHD) transkriberte materialet gratis for UiO, og databasen var et samarbeid mellom Forum for universitetshistorie ved IAKH og Museumsprosjektet (senere Enhet for digital dokumentasjon). Alle data er nå overført til Kulturhistorisk museum ved MUV. 

Emneord: studentmatrikkelen, matrikkel
Publisert 18. feb. 2019 15:12 - Sist endret 22. mars 2021 11:41