Universitetet i radio

NRK har vært en viktig samarbeidspartner for Universitetet i Oslo. Folkeopplysningstanken stod lenge sterkt. Forskere ble tidlig ønsket velkommen i radiosendingene. Også andre sider ved universitetet har vært skildret i programmene. 

NRK har overført store deler av sitt radioarkiv til Nasjonalbiblioteket. Omtalene og lenkene nedenfor sender deg videre til Nasjonalbibliotekets sider. Opplyses? Det kan vi fremdeles.

Forskerprofil: Ellen Gleditsch

Gleditsch var professor i kjemi fra 1929. Hun var blant pionerene innenfor forskning på radioaktivitet og arbeidet hos Marie Curie i årene 1907-12. Gleditsch var opptatt av kvinners plass ved universitetene, studentenes kår - og vitenskapsformidling. Les mer om henne på nettsidene våre!

Et liv i vitenskapens tjeneste

I 1966 kunne lytterne oppleve Gleditsch holde foredrag om sin karriere som forsker. Vi får innblikk i studiene, Paris-opphold, internasjonalt arbeid og instituttet på Blindern. 

Mens UiO var stengt

Ellen Gleditsch holdt i mai 1945 dette radioforedraget om universitetet og livet på Blindern i de siste krigsårene. Her får vi høre om studentenes og vitenskapens kår under okkupasjonen.

Foredrag: Marie Curie

Gleditsch' radioforedrag om Marie Curie ble sendt fra Store kjemiske audiorium på Blindern. Gleditsch var 88 år og døde året etter. Vi får høre om ekteparet Curie, om forskningen og vennskapet med Marie.

Universitetsmuseene

Kommer du ikke på museum? Ta en tur via radio! Vi har samlet innslag om universitetetsmuseene - fra rare og fremmede dyr til vikingskip.

Med landsborn til hovudstaden

Skoleradioen sendte denne perlen av et tidsbilde i 1937. Vi får høre om et besøk i Zoologisk museum, men mest om hvor stort og moderne alt er i Oslo. Anbefales!

Fortidsdyrene i Geologisk museum

Aprilsnarr! De paleontologiske utstillingene på Tøyen var rammen for NRKs radiospøk i april 1940. Stor dramatikk! Hadde du trodd på denne i dag?

Det hellige Gynko-treet på Tøyen

Behov for frisk luft og grønne omgivelser? Hør professor Rolf Nordhagen snakke om eksotiske vekster i Botanisk hage i 1949. Og om plassproblemer...

Da vi fant Osebergskipet

Intervju med professor Anton Wilhelm Brøgger i Vikingskipshuset på Bygdøy. Hør om menneskene, funnet, utgravingen og vikingtiden. Ny kunnskap har nok kommet til etter at programmet ble kringkastet i 1948. 

The Spirit of the Vikings!

Hollywoodstjernen Kirk Douglas døde i 2020. Han spilte en av hovedrollene i storfilmen "The Vikings" fra 1958. I dette intervjuet fra året før forteller han om besøk i Vikingskipshuset. "Tusen takk"!

Studenter

Så langt har det vært lite studentermoro å finne i arkivene. Boligmangel, minner fra studietiden, Sommerskolen og politiske debatter går igjen. Hør tidsbilder fra studenterlivet!

 

Hvordan studenter bor

Radioprogram fra 1940 om bolignøden blant studentene. Vi hører om universitetets boligformidling og besøker Blindern Studenterhjem.

Hjå studentane i Oslo

Glimt fra Studenterhuset, Schultz' gate 7, og Blindern Studenterhjem i 1938. Her er både minner og dramatisert informasjon om tilbudene. Er det mye festing blant guttene?

Norges første kvinnelige student

Cecilie Thoresens datter Inger Ozanne og hennes svigerdatter Eli Krog stiller i radiostudio i 1967. Hvem var egentlig Thoresen, gift Krog, og hvordan var livet hennes?

Rektor Quigstad, 80-års student

"Du vet ikke hva morgendagen bringer!". 96-åringen Just Quigstad intervjues om studentdagene i 1869 og videre om livet sitt. Quiqstad var i en årrekke bestyrer av den samiske avdelingen ved Tromsø museum.

Landets frieste talerstol

- Det Norske Studentersamfunn 1970-1980, ledet og dominert av AKP (m-l). Radioprogram fra 1983 som tar for seg debattene, de politiske fraksjonene og motsetningene i Studentersamfunnet.

Student anno 1921

Intervju fra 1971 med Asbjørn P. Østberg, direktør i Norsk Arbeidsgiverforening. Han forteller om boligforhold og Studentersamfundet. Hvordan var det? Savnet han radio, fjernsyn - og biler?

Studentdemonstrasjon

I 1948 demonstrerte studentene i Oslo på Fridjtof Nansens plass. Markeringen var i solidaritet med Tsjekkoslovakia etter det kommunistiske kuppet i hovedstaden Praha. 

Amerikanske studenter til Norge

"God dag! Hvordan står det til?". I 1947 ble Den internasjonale sommerskolen arrangert for første gang, kun for amerikanske studenter. De ankommer Oslo med det tidligere krigsskipet "Marine Jumper".

Studentene kommer hjem fra København

I desember1945 klarte reporter Lille Graah "å slå kloen i" noen av de 250 norske studentene som kom med båt fra Danmark for å feire jul i Norge. De fortalte både om trivsel hos danske vertsfamilier og forventninger til julen.

Ut på tur!

Programledere, studenter og forskere tar turen ut av studioet eller de vante universitetsbygningene. Bli med på ekskursjon, befaring eller reportasjetur.

På botanisertur til Fen-feltet

I 1949 tok professor Rolf Nordhagen med sine studentet til Telemark. Der jaktet de på sjeldne eller stedstypiske planter. 

Mammuttann funnet på Skreia, Toten

Skreia, 1955: Programleder Halfdan Hegtun møter finneren, Olav Kristiansen, og professor i paleontologi, Antatol Heintz. 

Baron og bonde - borg og bygd

Studioprogram med reportasjeinnslag fra Kvinnherad. Vi besøker UiOs eiendom Baroniet. Professor Sverre Steen og rektor Frede Castberg m.fl. forteller om historien.

Harestua: På solen de ser

I 1986 dro to programledere til Solobservatoriet på Harestua. Der ble de møtt av studenten Per Håkon Gramslo og de vitenskapelig ansatte Rolf Brahde og Oddbjørn Engvold. 

Begivenheter

Frigjøring, immatrikulering, jubileer... Noen begivenheter har vært viktige nasjonalt, andre mer internt. Tidligere fikk flere typer begivenheter plass i radioens sendeplan. 

1961: UiOs 150-årsjubileum

Det store jubileet fikk selvfølgelig god radiodekning i 1961. Her hører vi blant annet hilsningstaler under festarrangementet. Det ble holdt i Universitetets Aula ved Karl Johans gate. 

Da studentene kom hjem

I slutten av mai 1945 ble studentene som hadde vært i fangenskap i Tyskland mottatt på Universitetsplassen. Hele byen hadde møtt fram. Et sterkt og uforglemmelig tidsbilde!

Immatrikulering på Universitetsplassen, 15. august 1940

Den første immatrikuleringen - eller opptaksseremonien - for nye studenter etter okkupasjonen var må ha vært en spesiell opplevelse for de som var til stede.

1945: Universitetets årsfest med doktorpromosjoner

Etter fem krigsår markerte universitetet sin grunnleggelsesdag 2. september. Begivenheten fant sted  i Universitetets Aula - med både alvor og glede.

Winston Churchill blir æresdoktor i Aulaen

I 1946 stod hele Oslo på hodet. Winston Churchill kom til byen! Det var stor festivitas. Krigshelten og den tidligere britiske statsministeren ble utnevnt til æresdoktor.

Fra 25-års studentenes jubileum

Tidligere var det vanlig med jubileumsfester for studentkullene. Feiringen i 1946 var kanskje ekstra festlig - krigen var tilbakelagt og kronprins Olav var blant talerne.

Bli med til Blindern!

Det nye universitetsområdet på Blindern ble raskt kjent rundt i landet, ikke minst takket være radiosendinger. Fra 1940-tallet ble det enklere å både komme på besøk og invitere de universitetsansatte til studio. Da installerte NRK seg på Marienlyst - et steinkast unna Blindern.

1936: Mikrofonbesøk på Fysisk institutt, avdeling A

Velkommen til den nye "140 meter lange kjempeblokken"! Rektor Sem Sæland viser rundt. Også Vilhelm Bjerknes, grunnlegger av den moderne metorologien, dukker opp.

1936: Mikrofonbesøk på Fysisk institutt - del 2

Professor Lars Vegard er nå vår omviser. Han tar oss med på instrumentverkstedet og snakker blant annet om nordlys og eksperimenter med røntgen.

1947: Fra universitetet på Blindern

En mer løs-i-snippen reportasje enn hva vi vanligvis finner i arkivene. Studenter og kontoransatte har fokus. Vi får høre både om instituttoverskudd på to hundre kroner og stellerom for barna til "de unge fruene"...

1956: For husmødre. Åpning av ZEB

Tale ved åpningen av ZEB-bygningen på Blindern. Marabou, med røtter i Freia, sponset huset og det nye ernæringsintituttet som holdt til der. Radioprogrammet inneholder direktør Henning Throne-Holsts åpningstale. 

Vitenskapelige radioforedrag

Folkeopplysning var lenge en hovedoppgave for NRK Radio. Universitetet i Oslos vitenskapelige stab stilte gjerne opp i studio. 

Vokalsystemets fersken. Om lyden a

Foredrag med språkforskerne Ernst W. Selmer og Gunvor Rundhovde. Her blir det vokaler, dialekter, revyviser og klassisk sang. Og måpende sløvhet!

Ho hektestand, du øist lykksaleghest

"Kva er det for no' slag tull?". Programleder Arne Græsdal intervjuer professor Olav Beito om det såkalte halvemålet, en måte å snakke på som var i ferd med å dø ut...

Kongespørsmålet i 1905

Professor Jacob S. Worm-Müller holder foredrag i anledning 50-årsjubileet for unionsoppløsningen. Hvorfor og hvordan ble en dansk prins valgt til konge?

Tenkningens slave, ikke dens herre

Professor og senere Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch, talte i 1961 om elektroniske regnemaskiner og hvordan de kan benyttes i samfunnsøkonomien. 

Mennene som skapte den trådløse telegraf

Universitetets tidligere rektor, professor Sem Sæland, holdt dette radioforedraget i 1939. Her får vi høre bl.a. om Vilhelm Bjerknes' arbeid hos Heinrich Hertz. 

Utviklingen av våre ferskvannsfiskerier

Hvor finner vi de ulike ferskvannsfiskene i Norge? Hva kan vi gjøre for å beholde og utvikle fiskebestandene? Professor Knut Dahl holdt foredrag i 1936.

Forskersamtaler

Samtaler med universitetsforskere ble en populær programsjanger på radio. Det ga mulighet både for fagformidling og mer personlige betraktninger. 

"På direkten". Professor Harriet Holter i samtale

I 1979 stilte Harriet Holter i studio. Sosialpsykologen og kvinneforskeren snakket om kvinnenes stilling på universitetet og i samfunnet. 

Juristen - politiker eller tempeltjener i rettferds tempel?

Johs. Andenæs var en av UiOs mest kjente jurister. I 1969 samtalte professoren med Andreas Skarstein om straff og rettsapparatet.

L'Orange: Et liv med antikken

Professor i klassisk arkeologi, Hans Petter L'Orange, stilte til samtale i 1976. Her får vi høre om hans store kjærlighet til Roma og arbeidet ved Det norske instituttet.

Kristendommen og dens dogmer

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, smil, hake.

Etter Frede Castbergs radioforedrag i 1974 stilte professorene Jacob Jervell og Edvin Larsson til samtale med programleder Liv Haavik om Jesus, helvete - og kjærlighet.

Forskerportretter

I forskerportrettene kommer vi enda litt tettere inn på menneskene bak forskningen.

Harriet Holter: Kvinnedyrkelse og -undertrykkelse

I dette portrettprogrammet fra 1982 deler sosialpsykologen Holter inntrykk fra sin barndom og livet som mor og forsker. Hun diskuterer også forholdet mellom kvinneforskning og kvinnebevegelse. 

Svein Rosseland: " Han skreiv sitt namn mellom stjernene"

Rosseland var grunnlegger av den moderne internasjonale astrofysikken. I dette portrettprogrammet fra 1994 møter vi professor i astronomi, Kåre Aksnes, og Rosselands sønn, Hallvard.