Tok Hansteen feil?

Christopher Hansteens bidrag til studiet av jordas magnetisme i skyggen av Alexander von Humboldt og Carl Friedrich Gauss   

Offentlig foredrag av Vidar Enebakk, ved åpningen av Den 8. norske konferansen i vitenskapshistorie.

Bildet kan inneholde: økoregion, anlegg, natur, plakat, organisme.

Foredraget tar utgangspunkt i Vidar Enebakks bok om Christopher Hansteen som vil bli publisert av Pax forlag i april 2022

I 1828 reiste Christopher Hansteen på en vitenskapelig ekspedisjon til Sibir, for å kartlegge jordas magnetisme. Han foretok nøyaktige målinger på hele reisen ved hjelp av et lite instrument, som han hadde utviklet selv. To år senere vendte han tilbake i triumf: Han hadde lokalisert den sibirske magnetpolen! Men triumfen ble snart en tragedie. Hansteens magnetometer var upålitelig, andre ledende forskere var kritiske, og Hansteen ble usikker: Tok han feil?

Hansteen og hans krets kalte seg for et «Samfund af Videnskabsdyrkere». De skapte en ny vitenskapelig kultur i Norge hvor opplysning og folkeopplysning gikk hånd i hånd. Hansteen var Norges fremste vitenskapsdyrker i første halvdel av 1800-tallet, og han bidro til å sette nasjonen på det vitenskapelige verdenskartet. I dag er Hansteen mest kjent som astronom og matematiker ved universitetet i Christiania. Mye av hans vitenskapelige virksomhet var knyttet til observatoriet, som ligger i parken bak Nasjonalbiblioteket. Her la han grunnlaget for kartleggingen av Norge i tid og rom.

Internasjonalt var Hansteen mest kjent for sine undersøkelser av jordas magnetisme. Han var spesielt tiltrukket av de magnetiske polene, og i Untersuchungen über den Magnetismus der Erde fra 1819 forsøkte han å beregne deres bevegelse og beliggenhet. Han hevdet at jorda hadde fire magnetpoler – ikke bare to, slik vi gjerne tror i dag – og utover 1820-tallet forsøkte han å underbygge sin teori med stadig nye målinger. Det var utgangspunktet for hans reise gjennom Russland fra 1828 til 1830, i jakten på en magnetpol i Sibir. Hansteen kan derfor med rette kalles for Norges første polarforsker.

Utover 1840-tallet havnet Hansteen i skyggen av anerkjente forskere på feltet, som Alexander von Humboldt og Carl Friedrich Gauss. Derfor har det vært vanlig å hevde at Hansteen tok feil og at det ikke fantes noen magnetpol i Sibir. Jeg vil vise at denne etablerte forestillingen er misvisende. Den er basert på en misforståelse, som oppsto allerede på hans tid. Derfor har også vi, i ettertid, tatt feil av Hansteen.

Arrangementet finner sted i Gamle festsal i Domus academica/Urbygningen ved Universitetsplassen i Oslo sentrum.

Publisert 19. nov. 2021 10:43 - Sist endret 22. nov. 2021 11:21