Bygninger i sentrum: Arkitekter og årstall for ferdigstillelse

I Oslo sentrum ligger noen av UiOs mest kjente bygninger. Vikingskipshuset på Bygdøy også tatt med som en av sentrumsbygningene.

 

Bygning

Arkitekt

År

Observatoriet

(Universitetets astronomiske observatorium)

Christian Heinrich Grosch

1833

Domus Academica

(Urbygningen)

Christian Heinrich Grosch, m/K. F. Schinkel

1852

Domus Bibliotheca

Christian Heinrich Grosch, m/K. F. Schinkel

1852

Domus Media

(tidl. Museum Naturale)

Christian Heinrich Grosch, m/K. F. Schinkel

1852

Professorboligen

Christian Heinrich Grosch

1856

Gymnastikkbygningen

Christian Heinrich Grosch

1856

Kjemibygningen

(Frederiks gt. 3)

Georg Andreas Bull

1875

Historisk museum

Henrik Bull

1902

Universitetsbiblioteket

(i dag Nasjonalbiblioteket)

Holger Sinding-Larsen

1913

Vikingskipshuset

Arnstein Arneberg

1926/1932/1956

 

Publisert 12. des. 2012 11:24 - Sist endret 25. sep. 2019 22:52