Bygninger i Geitmyrsveien: Arkitekter og årstall for ferdigstillelse

I Geitmyrsveien ligger bygninger som benyttes av Det odontologiske fakultet.

 

Bygninger

Arkitekter

År

Geitmyrsveien 69

(tidl. Statens Tandlægeinstitut)

Th. Chr. Hauff

1926

Geitmyrsveien 71

Jarle Berg

1968

 

Publisert 12. des. 2012 11:40 - Sist endret 25. sep. 2019 23:06