Bygninger på Blindern: Arkitekter og årstall for ferdigstillelse

Universitetsområdet på Blindern har bygninger fra 1932 til 1999. De to hovedbyggeperiodene fant sted på 1930- og 1960-tallet.

 

Bygning

Arkitekt

År

Farmasibygningen

(tidl. Farmasøytisk institutt)

Finn Bryn og Johan Ellefsen

1932

Svein Rosselands hus

(tidl. Institutt for teoretisk astrofysikk)

Finn Bryn og Johan Ellefsen

1934

Fysikkbygningen

(tidl. Fysikk- og kjemibygningen)

Finn Bryn og Johan Ellefsen

1935

ZEB-bygningen

Finn Bryn

1955

Geologibygningen

(tidl. Institutt for geologi)

Finn Bryn

1957

Frederikke

(tidl. Velferdsbygningen I)

Frode Rinnan og Olav Tveten

1961

Idrettsbygningen

(tidl. Velferdsbygningen II)

Frode Rinnan og Olav Tveten

1963

Kristian Ottosens hus

(tidl. Velferdsbygningen III,

deretter Lavblokka)

Frode Rinnan og Olav Tveten

1963

Lucy Smiths hus

(tidl. Administrasjonsbygningen)

Frode Rinnan og Olav Tveten

1964

Niels Treschows hus

Leif Olav Moen

1963

P. A. Munchs hus

Leif Olav Moen

1963

Wergelands hus

Leif Olav Moen

1963

Sophus Bugges hus

Leif Olav Moen

1963

Niels Henrik Abels hus

Leif Olav Moen

1966

Sophus Lies auditorium

Leif Olav Moen

1966

Vilhelm Bjerknes’ hus

Leif Olav Moen

1966

Eilert Sundts hus, A+B

Leif Olav Moen

1967

Harriet Holters hus

(tidl. Eilert Sundts hus C/Helga Engs hus)

Leif Olav Moen

1967

Kjemibygningen

(tilbygg til Fysikkbygningen)

Hans Anmarkrud og Rolf Ramm Østgaard

1968

Georg Morgenstiernes hus

(tidl. Preklinisk odontologi/P.O-bygningen)

Ola B. Aasnes

1966

Pennalet

Ola B. Aasnes med Frode Rinnan

1968

Kristine Bonnevies hus

(tidl. Biologibygningen)

Frode Rinnan og Olav Tveten

1971

Helga Engs hus

Telje-Torp-Aasen arkitektkontor AS

1994

Georg Sverdrups hus

Telje-Torp-Aasen arkitektkontor AS

1999

Domus Theologica

(tidl. NSBs Jernbaneskole)

NSB Arkitektkontor 1960

Chateau Neuf

(Det Norske Studentersamfund)

Kjell Lund og Nils Slåtto 1971

 

Publisert 11. des. 2012 11:52 - Sist endret 25. sep. 2019 23:03