Presseklipp 1962: Kirkedepartementet foreslår stor samordning: Universitets- og forskningsby mellom Majorstua og Sognsvann

Bygg for 200 millioner kroner reises i løpet av 4 år - og flere planlegges.

Det veldige området mellom Majorstua i sør og Sognsvann i nord skal nå forsøkes sikret for utbyggingen av Universitetet, forskningsinstituttene og en rekke andre hel- og halvoffentlige institusjoner av pedagogisk og medisinsk art – med tilhørende boligområder. Etter hva Arbeiderbladet hører har kirke- og undervisningsdepartementet tatt intiativet til nedsettelse av et utvalg, der Oslo kommune også er med, slik at det kan etableres et samarbeid mellom byen og staten om regulering og utnyttelse av strøket. Om få år blir det en hel by på Gaustadjordet og opp mot Sognsvann.

Artikkelbilde Arbeiderbladet, 10. Januar 1962: "-Planene må samordnes, og de nødvendige arealene sikres i tide, hvis ikke Universitetet og forskningsbyen en dag skal se seg helt innebygget, sier statsråd Helge Sivertsen."

Kirkeministeren, statsråd Helge Sivertsen, bekrefter dette overfor Arbeiderbladet og opplyser at etter den oversikt man i dag har, blir det reist bygg for om lag 135 milliner kroner bare i Universitetets regi i løpet av den 4-årsperioden vi nå er gått inn i. I tillegg til Universitetets egne anlegg er det nå så mange andre prosjekter, dels i gang og dels på trappene, at det blir tale om en byggevirksomhet som samlet andrar til nærmere 200 millioner kroner i denne perioden og enda mer seinere – alt sammen på strekningen fra Majorstua til Sognsvann.

Noen av planene

Vi nevner her noen av de byggeplanene som foreligger:

  • Kantinebygget med serveringsplass for 850 gjester av gangen og møteplass for atskillig over 1000, er nettopp ferdig og tatt i bruk. Nå arbeides det på byggetrinn 2 av universitetssentret, et anlegg med 4 gymnastikksale, en rekke andre lokaler og en idrettsbane.
  • Første byggetrinn for det historisk-filosofiske fakultet er ferdig i disse dager og tas i bruk 15. Januar. Nå kommer turen til høyblokken. I alt regner en med at 4 nye bygg for forskjellige formål blir påbegynt dette året.

Kilder

Arbeiderbladet, 10. januar 1962

 

Emneord: [] Av Arbeiderbladet, 10. januar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:01 - Sist endret 26. sep. 2019 15:22