Skjult-fra-sokekomp-likt-ulikt

Publisert 25. okt. 2012 18:59

De nordiske undervisningsministre er fra i dag samlet til et rådslagningsmøte i Oslo for å diskutere fellesnordiske problemer i forbindelse med høyere utdannelse og forsking. Blant de saker som kommer opp til behandling er spørsmålet om et felles nordisk alfabet.