Maxis! Karakterene fra studenterrevyen 1909

Maxis! var tittelen på Det norske studentersamfundets revy i 1909. Etter stor suksess og utsolgte hus i hovedstaden dro studentene på turné i Sør-Norge. Det ble tatt fotografier av alle karakterene fra revyen. Disse ble solgt som postkort før og etter forestillingene.

Stykket tar utgangspunkt i den nyutdannede juristen Sven Rasks opplevelser i Studenterlunden etter en fuktig aften.