”Femme fatale” på polarskuta

Den lovende geologen Brit Hofseth (1917-1941) fikk den tvilsomme ære å bli hovedperson i en heftig kjærlighetsroman.

Bildet kan inneholde: vann, smil, himmel, fotografi, hvit.

Hofseth til sjøs! Ukjent fotograf/MUV

Av Anne-Mette Vibe

”Jeg valgte en naturvitenskap mer av redsel for kontor og kjøkken enn av kjærlighet til vitenskapen. Jeg har kanskje sagt det før."

"Jeg skjønner jo det."

"Det er så selvfølgelig at en kommer litt omkring med en naturvitenskap. Jeg har gått i Nordmarka så lenge jeg kan huske, i Jotunheimen om somrene. Hver gang jeg sto på Galdhøpiggen, tenkte jeg på Himalaia."

"Nei, det er ikke så usedvanlig. Sånn er vel de fleste."

"Kanskje, men jeg er ikke i stand til å tenke på Himalaia på et kontor, eller i et kjøkken. Jeg har vel ikke fantasi nok til det.”

Dialogen er hentet fra romanen Drivende grenser av Nils Johan Rud.

Det er botanikeren Norunn, om bord i polarskuta ”Vesterveg”, som bekjenner årsakene til valg av studieretning. Det er en kjent sak at geologen Brit Hofseth er modell for Norunn, og at romanen er skrevet etter en reise med polarskuta ”Polarbjørn” der Hofseth var med som vitenskapskvinne og Nils Johan Rud som journalist.

Heftig kjærlighetsroman

Romanen har fått betegnelsen en heftig kjærlighetsroman, og Norunn fordreier hodet på nesten samtlige menn på skuta. Journalisten selv er helt oppslukt av henne til tross for at han har sin Borghild hjemme. Beskrivelsene av Norunn, med en levende og lett gjenkjennelig modell, kunne nok gå rett inn i dagens debatt om grenseoppgang mellom diktning, virkelighet og personvern. Vel hadde Brit Hofseth en fascinerende personlighet, men Ruds ”femme fatale” figur fantes nok mest i hans eget hode.

I romanen lar forfatteren Norunn dø i en ulykke ved reisens slutt. Det må være en skjebnens ironi at Hofseth selv døde samme år som boka kom ut, i 1941.

Hofseth blant kolleger ca 1938. Fra venstre: Olge Adamson, Tom. Barth og Robert Major. Ukjent fotograf

Geologisk kartlegging

To karakteristiske trekk fremkommer når man leser omtaler av Brit Hofseth. Hun var en usedvanlig lovende kandidat innen geologien, og hun skapte en atmosfære av glede og vennlighet rundt seg.

Brit Hofseth på ekskursjon. Ukjent fotograf.

Hun ble tidlig fanget inn av geologifaget. Etter artium i 1935 var hun snart i gang med studier mot matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen på universitetet. Det fins mange beretninger om hennes lengsel etter naturen, eventyrlyst, og mot til å reise alene på store og små ekspedisjoner. Kombinert med hennes gode strek må geologifaget ha vært den perfekte yrkesplattform. I sitt korte liv rakk hun å samle inn mye materiale fra geologisk kartlegging, og Norges geologiske undersøkelse utga etter hennes død en publikasjon med både publiserte og upubliserte arbeider fra hennes hånd. Her er det også 34 figurer, 2 plansjer og geologisk kart.

Hun var blant annet på feltarbeid i Kragerø, i Rørostraktene, i Holleia på Ringerike og i Troms. Hun praktiserte under dr. Gunnar Holmsen med kvartærgeologisk kartlegging og under dr. Arne Bugge med berggrunnskartlegging. Høsten 1939 var hun i Lund og studerte petrografi under professor Hadding. En av hennes fremtidsdrømmer var å studere i USA ved en spesiell høgskole for kvinner.

Til minne om Holleias geolog

Høsten 1940 drev Hofseth kartlegging av Holleia. I dagboken skrev hun om anstrengende dagsøkter. Hun fant kobberkis, svovelkis og svart turmalin på kvartsfylte sprekker i Langdalsgruva ved Gruveåsen. 10. september 1989 ble det avduket en liten minnetavle ved denne gruva, med følgende tekst: ”Til minne om Holleias geolog Brith Hofseth (1917-1941). Hun var den første som foretok en systematisk geologisk kartlegging av Holleia. Dette sted beså hun 14. september 1940. Lys og fred følger hennes minne. Denne plate er gitt av Holleias venner 1989”.

Minnetavle ved Langdalsgruva. Foto: Knut Olav Sunde

Arktis lokker

Hofseth besøkte Svalbard sommeren 1937, og ble bergtatt av den uberørte naturen. Hun var innom Isfjorden og Kongsfjorden og flere andre fjorder. Sommeren 1939 skulle professor Hans W:son Ahlmann lede en ekspedisjon til Øst-Grønland med skuta ”Polarbjørn”. Brit Hofseth drev iherdige fremstøt for å kunne bli med, lest alt hun kunne om Øst-Grønlands geologi, og kom med blant alle mannfolkene for å kunne drive egne undersøkelser på Claveringøya. Med på ferden var forfatteren Nils Johan Rud.

Hun forsøkte å dra alene og besøke eskimoene på sørsiden av øya. I to døgn gikk ferden over bremorener, sprekker og breelver før hun måtte snu etter å ha havnet i dyp løssnø med sitt tunge utstyr. Senere fikk hun noen dager alene på bistasjonen Bakkehaug. Ahlmann skrev at ”Hon ville ensam leva sig in i naturen och komma till rätta med vissa motstridiga krefter i sin person. Hennes rastlösa verksamhetslust måste också ha ett nytt objekt för att tillfrädsställas, och hon ville härda sig själv att vara ensam”.

Fakta om Brit Hofseth

Navn: Brit Hofseth

Født: 29. mars 1917

Død: 17. april 1941

Stilling: Ansatt ved Norges Geologiske Undersøkelse og Det Geologiske institutt ved Høiskolen i Trondheim

Forskningsfelt:

Mineralogi-petrografi

Bakgrunn:

Eksamen artium ved Katedralskolen i Oslo i 1935. Embetseksamen med geologi hovedfag (beste karakter) ved Universitetet i Oslo i 1940.

Utvalgte arbeider:

Hofseth, Brit. ”Levanghalvøya (geologisk beskrivelse)”. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo. Med kart.

Hofseth, Brit. ”Geologiske undersøkelser ved Kragerø, i Holleia og Troms”. Oslo : I kommisjon hos Aschehoug, 1942. Norges geologiske undersøkelse nr. 157

Hofseth, Brit. ”Sommer i Kingsbay”. I : Geografen nr. 1,2 (1937), s. 8-9, 30-32

Fengslende personlighet

Et minneskrift til Brit Hofseth ble utgitt etter hennes bråe død i 1941. Kolleger har her skrevet gripende beretninger om henne, til og med publisert dikt. Hun karakteriseres som åpen og tillitsfull, med evne til alltid å fremkalle det beste i folk og situasjoner, innehaver av en dyp sannhetstrang, dynamisk, frisk, et vidunderlig medmenneske og en fane for alle.

Hun døde under en studietur til Troms i påsken. Dagen før hun døde skrev hun fra ytre Senja en hilsen til professor Ahlman: ”- en hilsen fra havet og deilige forrevne fjell, fra måker, ærfugl, tang og Brit Hofseth”. Hun sovnet stille inn på dekket av en båt om morgenen 17. april.

Kilder

Holmsen, Gunnar. ”Brit Hofseth”. I : Polar-årboken 1941, s. 10-12

Ahlmann, Hans W:son (et.al.). ”Brit Hofseth født 29.mars 1917, død 17.april 1941 : et minneskrift”. Oslo, 1942

”24-årig kvinnelig geologs livsverk”. I : Aftenposten, 1.oktober 1942, s. 4

Rønniksen, Nils Johan. ”Brit Hofseth : geolog på Holleia”. I : Ringerike 1987, s. 32-33

Rud, Nils Johan. ”Drivende grenser”. Oslo : Gyldendal, 1941

Av Anne-Mette Vibe
Publisert 25. okt. 2012 18:47 - Sist endret 24. mars 2021 13:26