Forskeren - Side 2

Publisert 25. okt. 2012 18:47

Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943) tilbrakte sommeren 1907 alene på Svalbard med gevær og kamera, plantepresse og botaniserkasse. Her startet karrieren til en av våre første plantesosiologer.

Bildet kan inneholde: shorts, hvit, smil, solbriller, gest.
Publisert 25. okt. 2012 18:46

Gudrun Marie Ruud (1882-1958) var knyttet til Zoologisk laboratorium ved Universitetet i 37 år. Ruud var professor Kristine Bonnevies støtte og rådgiver. I laboratoriet utførte hun eksperimentalembryologisk forskning på salamandere.

Publisert 25. okt. 2012 18:46

Åse Gruda Skard (1906-1985) introduserte barndommen som et faglig og politisk tema i Norge. Dosenten fra Psykologisk institutt skapte køer utenfor foredragssalene, skrev bestselgere om barneoppdragelse og ble 70-tallsfjernsynets pedagogiske ansikt.

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.
Publisert 25. okt. 2012 18:46

Den nye, praktfulle biblioteksbygningen på Blindern måtte etter tradisjonen bli knyttet til et kjent akademisk navn. Få har bedre fortjent å få navnet sitt knyttet til dette bygget enn Georg Sverdrup. Under hans ledelse vokste universitetsbiblioteket fram.

Publisert 25. okt. 2012 18:46

Et gammelt, slitt fotoalbum viser en fottur i Jotunheimen juli 1896. De to svogerne Vilhelm Bjerknes og Alfred Bryn startet med toppbestigninger.Ved Turtagrø ble Kristine Bonnevie og Alette Falch med på ferden, to pionerkvinner innen hvert sitt fagområde.

Bildet kan inneholde: klær, panne, ansikt, nese, kinn.
Publisert 25. okt. 2012 18:45

Emily Arnesen (1867-1928) ble den andre norske kvinne med doktorgrad innen realfagene. Hun forsket på svamper, og i en periode var hun konstituert bestyrer for Zoologisk museum. I det private var hun en dedikert kvinnesaksforkjemper.

Bildet kan inneholde: person, nese, kinn, smil, flash-fotografering.
Publisert 25. okt. 2012 18:45

Arvelighetsforsker Aslaug Sverdrup Sømme fikk kritikk for å ha brukt lang tid mellom de vitenskapelige forsøkene og ferdigstillelse av avhandlingen da hun disputerte i 1931. Doktoranden svarte at hun også hadde hatt andre ting å gjøre. Tidligere samme år ble hun mor!

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hår, hake, frisyre.
Publisert 25. okt. 2012 18:44

Alyson Behrentz (1894-1988) var blant de første kvinnelige zoologene ved universitetet. Hun hadde en lang karriere med arbeidsplass ved Zoologisk laboratorium, Institutt for arvelighetsforskning, Tannlegehøyskolen og Anatomisk institutt.