Bildevisning: De evige jaktmarker - Fra Zoologisk museums samlinger

Et stort antall dyr og preparater preget utstillingene da Zoologisk museum på Tøyen ble innviet i 1910. Mange kan vi fremdeles finne igjen i et totalt ombygd museum, andre er forsvunnet for alltid.

Museumssamlingene ved universitetet ble brukt til undervisning, vitenskapsformål, folkeopplysning og dokumentasjon av verden rundt oss. Samlingene er fremdeles viktige, levende - og er en del av vår felles nasjonale arv.

Denne bildevisningen gir glimt inn i et museum som i dag er historie.

Se bildevisning:

De evige jaktmarker: Fra Zoologisk museums samlinger
Publisert 9. des. 2012 21:58 - Sist endret 30. okt. 2019 15:48