Matematikk

I 1813 ble Søren Rasmusen utnevnt til universitetets første professor i teoretisk matematikk. Året etter ble Christopher Hansteen tildelt et professorat i såkalt anvendt matematikk. Begge underviste det matematiske geniet Niels Henrik Abel, som ble tatt opp som student i 1821.

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Matematikkfaget ved UiO på midten av 1900-tallet besto av mye undervisning og mindre forskning. Så reiste de unge og lovende til Paris…